Kategória

baťa témy
Kolaborant, mafián, uzurpátor firmy Baťa, utopista, vykorisťovateľ, zradca národa, fašista zapísaný na čiernu listinu… Meno Jana Anonína Baťu bolo dlhé roky spájané s mnohými negatívami a vystavené osočovaniu, ktoré značne ovplyvnilo vnímanie jeho osobnosti. Po jeho emigrácii sa začali šíriť rôzne klamstvá, polopravdy, tendenčne upravené skutočnosti. Informácie o nasledujúcich udalostiach v jeho živote a jeho skutkoch boli často sfalšované, zaujaté,...
V roku 1939 sa všetko mení a menia sa aj Baťove závody. Po celom svete vznikajú nové továrne a pri niektorých aj mestá. No situácia v Zlíne sa s prichádzajúcou vojnou komplikuje a je na mieste prehodnotiť ďalšie riadenie spoločnosti. Syn a manželka Tomáša Baťu emigrujú do Kanady. Jan Antonín Baťa s rodinou do USA. Zakladajú tam nové mestá, akési Zlíny na...
Rýchla, lacná a efektívna výstavba. To boli podmienky, ktoré pomohli sformovať tvár baťovskej architektúry. Základom sa stalo využitie železobetónového skeletu. Viac o tejto konštrukcii v našom videu. Ak sa chcete o Partizánskom dozvedieť viac, neváhajte sa prihlásiť na sprevádzania s nami. Viac info na našom webe v sekcii sprevádzanie. Ďalšie videá:Urbanizmus – Virtuálna prechádzka po Partizánskom...
Vzdelávanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podnikania koncernu Baťa. Baťova škola práce bola jednou z najprestížnejších škôl svojej doby. Ani prísny režim neodrádzal tisíce uchádzačov, aby s firmou Baťa začali žiť moderný život. Ako táto škola fungovala? Žiaci sa vzdelávali po večeroch, pretože dni trávili prácou v továrni. Napriek tomu bola veľmi vyhľadávané a prestížna. Hlásili...
Hovorí sa, že za každým úspešným mužom stojí žena. Mnohokrát vidíme prosperujúcich mužov, ktorí vedú biznis a je o nich počuť, no nie vždy sa poukazuje aj na to, čo alebo lepšie povedané kto, stojí za ich úspechom. Staré francúzske príslovie „Cherchez la femme“, teda „hľadaj ženu“ sa totiž potvrdzuje v mnohých prípadoch. Samotní úspešní...
Firme Baťa vďačíme za založenie nášho mesta. Jej vedúce osobnosti sú súčasťou histórie Baťovian. Tento raz si priblížime človeka, ktorý stál na čele spoločnosti v roku 1938, kedy sa začali budovať Baťovany.  Jan Antonín Baťa, o 22 rokov mladší, nevlastný brat Tomáša Baťu.  O jeho mladosti a začiatkoch sme už písali, dnes sa pozrieme na obdobie, kedy stál na čele firmy Baťa,...
Pochopeniu a uvedomeniu si veľkosti firmy Baťa, môže pomôcť aj predstavenie obrovskej expanzie pôvodne rodinnej firmy z Moravy do celého sveta. Zakladanie predajni, továrni, ale aj štvrtí či celých nových miest na „zelených lúkach“ počas neľahkých časov prvej polovice 20. storočia v odľahlých štátoch celého sveta aj v dnešnej dobe vzbudzuje obdiv a zaslúžili rešpekt. Naprieč štyrmi svetadielmi bolo v minulom storočí...
Náročné začiatky Baťovej firmy ako aj jeden z priekopníckych nástrojov jej manažmentu sme vám už predstavili. Taktiež ste sa mohli presvedčiť, že Baťa využíval prvky, ktoré sa do bežnej manažérskej praxe dostali až dávno po jeho smrti. Tak schválne, vezmime si napríklad „Open Book Management“, metódu riadenia, ktorá sa v súčasnosti využíva širokospektrálne. Využívajú ju súkromní podnikatelia,...
Zo štatistík vieme, že súčasný trh práce vykazuje výrazný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov zameraných na konkrétne profesie. Z odbornej prípravy budúcich pracovníkov zmizla náväznosť študenta či učňa na konkrétny podnik. Práve toto bolo skvelou výhodou Baťovej školy práce, ktorá bola aj na dnešnú dobu mimoriadne moderná a mala vlastný systém na výchovu budúcich zamestnacov. Záujemcov o...
Firme Baťa vďačíme za založenie nášho mesta. Jej vedúce osobnosti sú súčasťou aj našej histórie. Tentokrát si priblížime človeka, ktorý stál na čele spoločnosti Baťa v roku 1938, kedy sa začali budovať Baťovany.  Jan Antonín Baťa, o 22 rokov mladší a nevlastný brat Tomáša Baťu.  Jeho osobnosť, respektíve pohľad na jeho život, je trochu komplikovaný. Niektoré výklady dejín...
Dobové fotografie baťovského Zlína patria medzi veľmi obľúbené. Človek je pri ich prehliadaní ohromený funkcionalistickou architektúrou, čistými líniami a bežným životom v uliciach. Málokto sa však zamýšľa nad tým, ako vyzerala táto priemyselná metropola v skutočnosti a akú energiu z nej bolo cítiť, keď ju ľudia vnímali v plnej sile farieb. Nadace Tomáše Bati s...
Naprieč štyrmi svetadielmi bolo v minulom storočí založených Baťovou firmou okolo tridsať „malých Zlínov“. K nim patria aj naše Baťovany – dnes Partizánske. Vo svete mnohé z týchto miest nesú v názve odkaz na svoj pôvod. V dnešnom pokračovaní článku sa pozrieme na ďalšie mestá založené v Európe a na to, či v nich ešte stále žije pamiatka na...
Podnikať nebolo nikdy celkom jednoduché. Skúsme si to ale predstaviť na sklonku 19. storočia. Chcelo to veľmi silného a nezlomného ducha a aj trochu bláznovstva. Baťovci mali všetky tieto vlastnosti. Výborný mix osobnostných charakteristík a prezieravosti mohol za to, že sa z nich stali výnimoční podnikatelia, vizionári. V ťažkých časoch balansovali na veľmi tenkej hrane, ale ich prezieravosť im veľmi...
O Tomášovi a Janovi Baťových, ich metódach riadenia výroby, ich prístupe k architektúre, ich inovatívnych nápadoch či systéme motivácie pracovníkov bolo toho napísaného mnoho. Konkrétne, Informačné centrum Baťa, patriace pod Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne eviduje viac ako 1600 titulov, kníh, brožúr, článkov a ďalších textov vo viac než 20 jazykoch. Meno Tomáš Baťa je známe azda každému, a mnohí...
Čo vám zíde na um ako prvé, keď sa povie „Baťa“? Topánky, Zlín, možno Baťovany. A ak povieme Baťov systém podnikania? Väčšina ľudí si s týmito slovami spája pojmy ako úspešný podnik, kvalita výrobkov, či „baťovské ceny“. Baťovské podnikanie však charakterizujú aj termíny ako transparentnosť, brainstorming, benchmarking, Total Quality Management, metóda Just-in-time, ekológia, duálne vzdelávanie, krízový manažment. To...
Naprieč štyrmi svetadielmi bolo v minulom storočí založených Baťovou firmou okolo tridsať „malých Zlínov“. K nim patria na území Slovenska aj naše Baťovany – dnes Partizánske a Svit. Vo svete mnohé z týchto miest nesú dodnes v názve odkaz na svoj pôvod. V článku sa pozrieme na to, či v nich ešte stále žije pamiatka na zakladateľa...
V tých časoch to bolo na našom území niečo neslýchané. Použiť úrodnú pôdu na stavbu továrne. A tak Baťove závody v Podtatranskej kotline odkúpili iba močaristú oblasť. Rovnako ako o pár rokov neskôr na území dnešného Partizánskeho museli územie najskôr vysušiť. Tým sa mohla začať písať história jedného z najmladších miest na Slovensku. Po 1. svetovej vojne a Veľkej hospodárskej kríze...
Nápismi na múroch v okolí fabriky, či priamo vo výrobných dielňach firma Baťa vychovávala a povzbudzovala svojich pracovníkov. Tomáš Baťa bol podnikateľom, ktorý si uvedomoval, že najväčšiu hodnotu v jeho firme predstavuje človek. Čokoľvek robil, robil s ohľadom na človeka, jeho dôstojnosť a budúcnosť. Bol podnikateľom, ktorý neustále vzdelával a vychovával. Aj preto dokázal vytvoriť...