Reklama firmy Baťa – Moderné reklamné oddelenie fungovalo od roku 1918

14

Slovo reklama má svoj pôvod v latinskom slovese reclamare, ktoré sa dá preložiť ako zvolať alebo kričať. Práve výkriky na zapadnutých trhoviskách, ktorými sa obchodníci snažili odprezentovať kvalitu svojich výrobkov, boli prvou skutočnou reklamou. Dejiny reklamy teda siahajú až do staroveku, no svoju zlatú éru zažíva reklama od 20. storočia. Každá firma dnes vie, že nestačí len kvalitne vyrábať alebo ponúkať profesionálne služby. Rovnako dôležitou súčasťou obchodu je prezentácia a upútanie pozornosti potenciálnych zákazníkov. Vedel to aj Tomáš Baťa a jeho firma na tento účel zriadila špeciálne Reklamné oddelenie.

Firma Baťa dokázala efektívnym spôsobom využívať vlastnosti reklamy a v oblasti propagácie dosiahla obrovské úspechy. Rôzne formy a druhy reklamy vytvorili v kombinácii s masovým nasadením propagačných prostriedkov obdivuhodnú reklamnú stratégiu. Oblasť reklamy bola podobne ako Baťove podniky vystavaná na pevnej organizačnej štruktúre a rovnako ako celá firma i reklama sledovala heslo „Náš zákazník, náš pán“. Toto heslo považovali všetci zamestnanci podniku za nedotknuteľné, a preto platilo v celej organizácii.

Reklamné oddelenie

Vo firme Baťa zohrávala dôležitú úlohu deľba práce. S postupným rozvojom a nárastom výrobnej činnosti si vedenie firmy začalo uvedomovať nutnosť organizácie reklamnej zložky. Z tohto dôvodu bolo v roku 1918 založené reklamné oddelenie. Hlavným cieľom tohto oddelenia bolo dlhodobé plánovanie reklamy a propagačných akcií.

Pracovníci reklamného oddelenia firmy Baťa, zdroj: Nadace Tomáše Bati

Propagačnej činnosti sa však firma Baťa venovala aj pred rokom 1918. Spoločnosť zamestnávala obchodných cestujúcich, ktorí okrem toho, že reprezentovali prosperujúci podnik, pôsobili aj ako reklamní agenti. Vďaka svojim komunikačným zručnostiam si získali pozornosť zákazníkov a následne ju dokázali preniesť na kvalitné výrobky firmy.

Rôzne formy reklamy

Reklamné oddelenie rozlišovalo rôzne formy a prostriedky propagácie. Priame prostriedky pôsobili cielene na konkrétneho zákazníka, nepriame zase využívali masovokomunikačné postupy a zasahovali viac ľudí naraz. Medzi priame prostriedky reklamy patrili napríklad darčeková reklama alebo zasielanie osobných listov zákazníkom. Pri darčekoch išlo väčšinou o drobné predmety s logom firmy Baťa. Rozosielanie osobných listov významným zákazníkom súviselo s budovaním databázy zákazníkov, čo bol na vtedajšiu dobu veľmi moderný prístup. Medzi nepriame reklamné prostriedky patrili inzeráty, výklady, módne fotografie, reklamné články, plagáty a filmová reklama.

Reklama na „baťovky“ v novinách, zdroj: http://tomasbata.org/galerie/

V ďalších článkoch série Reklama firmy Baťa sa budeme podrobne venovať rozličným formám reklamy.

Zdroje:

  • BROŽ, Ivan. Sága rodu Baťovcov. Bratislava, 1990.
  • BUBENÍKOVÁ, Ľuba. Odkaz Tomáša Baťu – zakladateľa. Partizánske, 2000.
  • HAVIAR, Tomáš. Baťovská architektúra na Slovensku. Martin, 2012.
  • HLOUCHOVÁ, Kateřina. Filmová reklama firmy Baťa do roku 1938. Brno, 2009.
  • LEŠINGROVÁ, Romana. Baťova soustava řízení. Uherské Hradiště, 2007.
  • POKLUDA, Zdeněk. Baťa – Inspirace pro Československo. Zlín, 2018.
  • POKLUDA, Zdeněk. Člověk a práce z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati. Zlín, 2015.