Reklama firmy Baťa – Plagáty, heslá a noviny

12

Najväčšia sila plagátu spočíva v jedinečnej kombinácii obrazu, slova a farby. Práve vďaka tomuto magickému trojuholníku je plagát dlhé desaťročia najrozšírenejšou a najvyužívanejšou formou reklamy a dokáže osloviť obrovské množstvo ľudí. Okrem obchodu je táto forma prezentácie masovo nasadzovaná aj vo svete umenia. Originálne plagáty s pútavými a svojskými heslami s obľubou využívala aj firma Baťa.

Pre reklamné oddelenie spoločnosti Baťa bol plagát dlhé desaťročia najobľúbenejšou metódou propagácie a reklamy. Svoju nenahraditeľnú úlohu zohral vo všetkých kľúčových reklamných akciách a stratégiách. Firma si to plne uvedomovala, a preto pristupovala k tvorbe plagátov mimoriadne zodpovedne a maximálne tvorivo.

Výstižné plagáty s chytľavými heslami

Pokiaľ ide o samotnú podobu plagátov, firma Baťa si vytvorila vlastný štýl. Návrhári a výtvarníci dávali prednosť jednoduchosti, stručnosti a pôsobivosti. Veľkú pozornosť venovali kresbe, ktorej úlohou bolo verne zobraziť ponúkaný tovar. Plagáty firmy Baťa sa svojou jednoduchosťou podstatne odlišovali od pútačov konkurenčných spoločností so zložitou kompozíciou.

Jednoduchý farebný plagát s verným vyobrazením ponúkaného tovaru, zdroj: http://tomasbata.org/galerie/

Neodmysliteľnou súčasťou plagátov boli heslá a slogany. Základná úloha reklamného hesla spočíva v rýchlom získaní pozornosti potenciálneho zákazníka, pričom využíva originálnu alebo vtipnú pointu.

Bezradný Sherlock Holmes, zdroj: http://tomasbata.org/galerie/

Tomáš Baťa si bol vedomý, že je jeho zákazníci nepredstavujú jednotnú masu, a preto kládol veľký dôraz na detailné rozpracovanie cieľových skupín kupujúcich. Táto revolučná stratégia sa preniesla aj do tvorby plagátov a hesiel. Pre cieľovú skupinu deti bolo napríklad určené heslo „Paci, paci, pacičky – táta koupí botičky – Baťa“. Naopak, na dospelých zákazníkov počas jesene mierilo heslo „Ať si vítr venku skučí – my si vlezem‘ do papučí“. Rozdelenie zákazníkov však neprebiehalo len na základe veku. Firma Baťa sa efektívne dokázala zameriavať na špecifické profesie, športy alebo iné voľnočasové aktivity.

Reklama na obuv pre školákov v novinách, zdroj: voľne dostupné dobové periodikum

Noviny ako ideálny prostriedok komunikácie

V poslednom roku prvej svetovej vojny sa Tomáš Baťa rozhodol založiť závodné noviny. Skúsenosti a teoretické poznatky o vydávaní novín načerpal v redakcii Lidových novin v Brne. Následne začal vydávať svoj závodný časopis s názvom Sdělení zřízenectvu firmy T.& A. Baťa, pričom išlo o jedny z prvých podnikových novín v strednej Európe. Úvodné číslo vyšlo 25. mája 1918.

Týždenník Sdělení postupne naberal na rozsahu a neskôr opustil areál obuvníckej fabriky. Od roku 1930 malo periodikum veľký novinový formát a zmenilo názov na Zlín. Noviny sa stali predobrazom pre podobné tlačoviny v ďalších baťovských mestách v Nemecku (noviny Baťa-Bericht), vo Francúzsku (noviny Pour tous Bataville a Vendeur) alebo v USA a Kanade (noviny Baťa NewsBata Bugle).

Obálka časopisu Bata Bugle, ktorý vychádzal v meste Batawa, zdroj: https://www.flickr.com/photos/sludgeulper/8083757809

V Baťovanoch pravidelne vychádzali závodné tlačoviny Budovateľ – Časopis podnikavej práce na SlovenskuZpravodaj predavačov firmy Baťa. Vydávanie závodných novín bolo v tomto období pevnou súčasťou organizácie baťovej firemnej kultúry a jednou z najdôležitejších súčastí reklamnej stratégie.

Topánky Baťa ako liek, zdroj: voľne dostupné dobové periodikum

V ďalšom článku série Reklama firmy Baťa sa spoločne pozrieme na jeden geniálny reklamný ťah kráľa obuvi. Ešte predtým sa môžete vrátiť k predchádzajúcemu článku o Modernom reklamnom oddelení firmy Baťa.

Zdroje:

  • BROŽ, Ivan. Sága rodu Baťovcov. Bratislava, 1990.
  • BUBENÍKOVÁ, Ľuba. Odkaz Tomáša Baťu – zakladateľa. Partizánske, 2000.
  • HAVIAR, Tomáš. Baťovská architektúra na Slovensku. Martin, 2012.
  • HLOUCHOVÁ, Kateřina. Filmová reklama firmy Baťa do roku 1938. Brno, 2009.
  • LEŠINGROVÁ, Romana. Baťova soustava řízení. Uherské Hradiště, 2007.
  • ORAVOVÁ, Monika. Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíne (1894-1945). In: Zlínsko od minulosti k současnosti. Zlín, 2002.
  • POKLUDA, Zdeněk. Baťa – Inspirace pro Československo. Zlín, 2018.
  • POKLUDA, Zdeněk. Člověk a práce z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati. Zlín, 2015.