20 baťovských hesiel, ktoré vás inšpirujú aj dnes

1

Nápismi na múroch v okolí fabriky, či priamo vo výrobných dielňach firma Baťa vychovávala a povzbudzovala svojich pracovníkov. Tomáš Baťa bol podnikateľom, ktorý si uvedomoval, že najväčšiu hodnotu v jeho firme predstavuje človek. Čokoľvek robil, robil s ohľadom na človeka, jeho dôstojnosť a budúcnosť. Bol podnikateľom, ktorý neustále vzdelával a vychovával. Aj preto dokázal vytvoriť firmu, ktorá jeho princípy zveľaďovala a posúvala ešte ďalej. Tento systém podnikania je inšpirujúci dodnes. Rovnako ako baťovské heslá. 

Okrem nápisov na múroch a stenách, boli heslá a rôzne povzbudzujúce citáty súčasťou baťovských tlačovín. Vytváral tiež „tematické“ desatorá, ktorými sa riadili pracovníci na rôznych pozíciách. Takmer každý pracovný post mal svoje destoro. Ak ste pracovali u Baťu, prakticky nebolo možné, aby ste sa s týmito heslami nestretli. My sme pre vás pripravili výber 20 hesiel, ktoré by vás mohli povzbudiť aj dnes. 

Baťovské citáty z profilu @bata.holka, v pozadí citáty na múre zlínskej fabriky

Zdroje:

VESELÝ V. – 600 hesel. Zlín. Nadace Tomáše Bati, 2016