“Nejde – neexistuje” Farebný svet Baťa – výstava, ktorú môžete vidieť z pohodlia domova

32

Dobové fotografie baťovského Zlína patria medzi veľmi obľúbené. Človek je pri ich prehliadaní ohromený funkcionalistickou architektúrou, čistými líniami a bežným životom v uliciach. Málokto sa však zamýšľa nad tým, ako vyzerala táto priemyselná metropola v skutočnosti a akú energiu z nej bolo cítiť, keď ju ľudia vnímali v plnej sile farieb. Nadace Tomáše Bati s podporou Mesta Zlín pripravili online výstavu, ktorá vám dovolí popustiť uzdu fantázie a vidieť baťovský Zlín farebnou optikou

Výstava “Nejde-neexistuje” Plnobarevný svět Baťa bola verejnosti predstavená v minulom roku na jeseň. Vzhľadom ku všetkým opatreniam ju malo možnosť vidieť len veľmi malé množstvo záujemcov. Viac než dvadsať kolorovaných fotografií tak zostalo vystavených v zatvorenej kaviarni a pred svetom sú takmer skryté.

Inštalácia koľajnice na slávnej administratívnej budove číslo 21

“Výstava prináša mnoho nových informácií a pomáha človeku vnímať baťovský Zlín v niekdajšej skutočnosti. Osobne mi bolo veľmi ľúto, že vzhľadom ku všetkým opatreniam nebolo možné, aby si výstavu pozreli všetci záujemci. Doba sa mení a my sa jej snažíme maximálne prispôsobiť, aby sme zostali v kontakte s priaznivcami baťovského odkazu. Hoci online svet nedokáže nikdy nahradiť osobný kontakt, našli sme spôsob ako výstavu znova sprístupniť. Môžeme tak v tejto neľahkej dobe potešiť mnoho ľudí.” uviedol Pavel Velev, riaditeľ Nadace Tomáše Bati.

Fotografie mapujú bežný život v baťovskom Zlíne v dobe jeho najväčšieho rozmachu, a to v rokoch 1920-1945. Autori pôvodných čiernobielych fotografií sú významní firemní fotografi – Evjak, Vaňhara, Macháček a Ďalčí. Fotografie boli vybrané tak, aby obsiahli takmer celé spektrum činností firmy Baťa a života v Zlíne.

Dielňa na výrobu kopýt

Autormi výstavy sú Gabriela Končitíková z Nadace Tomáše Bati a Vladmimír Parízek, ktorý sa ujal pracnej techniky kolorovania. Samotné kolorovanie bolo výsledkom rozsiahlej štúdie pôvodných možných farieb, ktoré bolo možno v dobovom Zlíne vidieť, ale tiež častým popustením fantázie, napríklad pri kolorovaní osôb a ich oblečenia. 

“Technika kolorovania spočíva vo vytvorení nových vrstiev fotografie, keď sú jednotlivé časti ručne prekreslené a nahradené farebnou, ktorá sa prelína do stupňov šedej a zachová tak pôvodný vzhľad bez násilného prekrytia. K dosiahnutiu reálneho výsledku sa nanášajú ďalšie vrstvy odtieňov základnej farby, aby sa zvýraznili hrany záhybov oblečenia, vrásky, časti objektov atď. Ďalšie vrstvy obsahujú napr. nečistoty a rez. Kombinovaním priehľadnosti vrstiev vzniká finálny obraz.” popísal techniku kolorovania Vladimír Parízek, spoluautor výstavy.

Na webe si môže návštevník prostredníctvom špeciálnych funkcií sám vyskúšať prechody medzi čiernobielymi a plnofarebnými fotografiami. 

Jedna z prvých sadziarní

“Námetom pre vznik výstavy sa pre nás stal náš osobný zážitok, ktorý sme v nadácii zhodne prežili pri pohľade na prvú kolorovanú fotografiu Tomáša Baťu, ktorú nám Vladimír ukázal. Cez farebnú fotografiu nám bol zvláštnym spôsobom bližší. Čiernobiele fotografie majú svoje nepopierateľné čaro a atmosféru, ale pôsobia na nás väčšinou historickým dojmom, ktorý je pri fotografiách baťovského Zlína a to viac umocnený skutočnosťou, že častokrát ide o miesta, ktoré už zmenili svoju podobu. Pri pohľade na kolorovanú fotku sa však vyvoláva pocit bližšej známosti.” uviedla Gabriela Končitíková, projektová manažérka nadácie.”
Fotografie sprevádzajú texty, ktoré čitateľa uvádzajú do baťovského spôsobu myslenia a vnímania mesta Zlín, nielen v kontexte priemyselnej metropoly, ale tiež ideálneho mesta pre život. 

Výstava je dvojjazyčná, dokáže tak priblížiť baťovský odkaz a nadčasovú inšpiráciu aj zahraničným priaznivcom.

Vznik výstavy bol podporeným mestom Zlín.

Tomáš Baťa s čínskym veľvyslancom, ministrom a čestnou delegáciou

O Nadaci Tomáše Bati
Nadace Tomáše Bati bola založená v roku 1996 pánom Tomášom J. Baťom s cieľom podporovať užitočné projekty mladých ľudí a rozvíjať hodnoty spoločnosti. Svoju činnosť nadácia slávnostne zahájila 1.mája 1998 súčasne s otvorením rekonštruovanej vily Tomáša Baťu. Jej poslaním je podporou kultúry, vzdelania a mládeže rozvíjať hodnoty spoločnosti a podnikateľského ducha, vďaka ktorému sa stalo meno Baťa slávnym. 

Výstavu nájete na www.nejdeneexistuje.cz