Reklama firmy Baťa – Propagácia prostredníctvom filmu

10

Dvadsiate a tridsiate roky 20. storočia boli obdobím prudkého rozmachu kinematografie a filmu. Obchodníci a výrobcovia veľmi rýchlo zistili, že vďaka pohyblivým obrázkom môžu lepšie propagovať svoje výrobky a pôsobiť na potenciálnych zákazníkov. Nezaváhal ani Tomáš Baťa, ktorý vo filmovej reklame okamžite uvidel obrovský propagačný potenciál.

V prvých rokoch bola výroba propagačných filmov zadávaná osvedčeným pražským spoločnostiam AB či Host. Tieto reklamné šoty premietané v kinách pred začiatkom filmu veľmi jednoduchým spôsobom propagovali sezónny tovar firmy Baťa a v radoch konkurencie ničím konkrétnym nevynikali. Nebolo to ani možné, keďže všetky filmové reklamy v Československej republike vznikali v spomínaných pražských spoločnostiach. 

Vlastný filmový ateliér

V roku 1927 bola v rámci Reklamného oddelenia firmy Baťa založená aj filmová sekcia. Spočiatku bolo jedinou úlohou filmového oddelenia vytváranie kópií propagačných šotov, ktoré vznikli v Prahe. Vlastné filmy zatiaľ nevyrábalo. Sekcia sa od Reklamného oddelenia odčlenila až v polovici 30. rokov 20. storočia. Osamostatnenie sa súviselo s výstavbou vlastných firemných ateliérov.

Výrazný posun zaznamenala filmová tvorba firmy Baťa práve v 30. rokoch 20. storočia. Významne k tomu prispelo rozhodnutie vybudovať vlastné filmové ateliéry. Pre vybudovanie nového štúdia bola vybratá obec Kudlov, ktorá leží asi 2,5 km južne od Zlína. V roku 1935 začali v uvedenej obci vznikať podľa návrhu architekta Vladimíra Karfíka najmenšie ateliéry v Československu, ktoré si pre svoje miniatúrne rozmery vyslúžili prezývku Kudlovská stodola. Spolu s ateliérmi vznikla aj slávna značka FAB (Filmové ateliéry Baťa).

Spolu s výstavbou nového štúdia sa v Zlíne udiali aj viaceré kľúčové personálne zmeny. Skupinu zamestnancov filmového oddelenia rozšírili traja profesionáli. Producent Ladislav Kolda, kameraman Alexandr Hackenschmied a režisér Elmar Klos, ktorého neskôr preslávil oscarový film Obchod na korze. Aj tieto mená naznačili, že sa firma Baťa rozhodla preniknúť do sféry filmovej reklamy s plnou vážnosťou.

Vtipná a inteligentná reklama

Spomínaná trojica profesionálnych filmárov sa spolu s ostatnými kolegami z filmového oddelenia zaslúžila o vznik špecifického zlínskeho reklamného štýlu. Vtedajšie reklamy pozostávali z hraných scénok a prekvapivého odhalenia propagovaného výrobku. Zlínski tvorcovia sa tento zaužívaný postup pokúsili zmeniť. Prestali skrývať, že ide o reklamu, a dôraz kládli na vtip, originálny nápad a profesionálne technické prevedenie.

Typickými príkladmi originálnej tvorby Filmových ateliérov Baťa sú snímky Podzimní rozmary, Nová píseň, Dýchej zhlubokaTři muži na silnici. Hoci budú mať tieto diela čoskoro deväťdesiat rokov, stále pôsobia na diváka sviežim a veselým dojmom.

Toto bol posledný článok série Reklama firmy Baťa. Ak vás téma zaujala, môžete sa vrátiť k predchádzajúcim článkom o Modernom reklamnom oddelení firmy Baťa, o Plagátoch, heslách a novinách firmy Baťa a o Geniálnom ťahu kráľa obuvi.

Zdroje:

  • BROŽ, Ivan. Sága rodu Baťovcov. Bratislava, 1990.
  • BUBENÍKOVÁ, Ľuba. Odkaz Tomáša Baťu – zakladateľa. Partizánske, 2000.
  • HAVIAR, Tomáš. Baťovská architektúra na Slovensku. Martin, 2012.
  • HLOUCHOVÁ, Kateřina. Filmová reklama firmy Baťa do roku 1938. Brno, 2009.
  • LEŠINGROVÁ, Romana. Baťova soustava řízení. Uherské Hradiště, 2007.
  • ORAVOVÁ, Monika. Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíne (1894-1945). In: Zlínsko od minulosti k současnosti. Zlín, 2002.
  • POKLUDA, Zdeněk. Baťa – Inspirace pro Československo. Zlín, 2018.
  • POKLUDA, Zdeněk. Člověk a práce z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati. Zlín, 2015.