Čo vidieť v meste Partizánske

8

PRÍRODA

Mesto Partizánske má to šťastie, že je priamo zasadené do prírody. Tribeč, ktorý sa ho priamo dotýka, ponúka množstvo príležitostí na vyžitie sa aj v prírode.

Štrkovisko Báger 

Jediná umelo vytvorená vodná plocha na území mesta Partizánske. Vodná plocha Bágra vznikla približne pred 75 rokmi činnosťou človeka a to tak, že bola upravená časť koryta rieky Nitra. Slúžil ako zásobáreň vody a neskôr pri zavlažovaní okolitých polí. Je dôležité poznamenať, že rieka Nitra pred svojou reguláciou, tak ako mnohé iné slovenské rieky vytvárala na terajšom území mesta mokrade a mŕtve ramená, ktoré boli činnosťou človeka odstránené. Hoci je Báger umelo vytvorený, na ploche cca 4,5 ha poskytuje útočisko mnohým pôvodným druhom rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre mokrade. Je významnou zástavkou pri migrovaní vtáctva a to najmä z toho dôvodu, že je naozaj jednou z mála vodných plôch v okolí. Báger poskytuje útočisko nielen rybárom, ale je aj obľúbeným miestom na prechádzky a v zime, keď poriadne primrzne, sa stáva prírodným klziskom.

Foto: Hana Vanková

Ďalšie informácie: Jedna z mála vodných plôch v Partizánskom. Báger je prepojený s priehradou vo Veľkých Uherciach
GPS: 
48.628803, 18.401093

Bielické bahná 

Lokalita predstavuje územie európskeho významu. Tento chránený areál s 3. stupňom ochrany sa nachádza na rozlohe 2,87 ha. Je to jedna z mála pôvodných oáz, ktorá tu ostala v urbanizovanej a zastavanej krajine. Aj toto miesto patrilo k pravidelne zaplavovaným územiam, kde si svoju silu dokazovali rieky Nitra a Nitrica. Práve na tomto kúsku sa nám zachoval pozostatok lužných lesov a mokraďovej vegetácie. Je to aj vďaka niekoľkým výverom minerálnej termálnej vody, ale i umelo vytvoreným vrtom, ktoré lokalitu zásobujú vodou. V minulosti sa v lokalite dokonca ťažila rašelina a práve ťažbou tu bolo vytvorených niekoľko jazierok, v ktorých sa ľudia kúpavali, či dokonca chytali ryby. Mineralizovaná voda a rašelinová pôda vytvorili podmienky pre existenciu vzácneho biotopu, ktorý sa v tomto prípade nazýva Vápnitá slatina s maricou pílkatou. Marica pílkatá je najvzácnejšia rastlina, ktorá sa tu vyskytuje. Je to kriticky ohrozený druh trávy. Na Slovensku je takýto biotop len v štyroch lokalitách. Priestor je obohatený náučným chodníkom, ktorý zaujme svojim príbehom najmä deti, pretože je o vládkyni Bielických bahien, o jej priateľoch i súperoch.

Foto: Hana Vanková

Ďalšie informácie: https://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-bielicke-bahna/
GPS: 48.628716, 18.344470

Turistika v Tribeči

Partizánskym vedie žltá turistická značka, ktorá nás vie priviesť až na najvyšší vrch nad mestom, a to Osečný vrch. Je zaujímavý, pretože ho najlepšie vidieť z osady Hlboké za časťou Kolačna, Odrášovou. Partizánčanom sa schováva – z mesta ho nevidieť. So svojou nadmorskou výškou 552 m sa síce neradí k obrom, ale predsa je to najvyšší vrch nad mestom.

Práve po žltej turistickej značke sa naň vieme dostať. Tá nás hneď v úvode trasy vedie aj miestami, ktoré sú spojené s históriou. Dolný pomník, ktorý sa nachádza za riekou Nitra je miestom, ktoré sa tragicky zapísalo do histórie mladého mestečka Baťovany. Na pomníku je napísané: “Na tomto mieste fašisti v roku 1944 zverským spôsobom povraždili 35 neznámych hrdinov, bojovníkov za našu slobodu.” Autorom Pomníka popravy partizánov je Ján Pribela. Bol postavený v roku 1960.

Serpentínami nás chodník vyvedie k ďalšiemu pomníku, tzv. Hornému. Tento pomník dali postaviť obyvatelia Partizánskeho pri príležitosti 18. výročia SNP. Jeho autorom je K. Auermuller. Na tomto mieste prisahali miestni partizáni a odbojári vernosť bojovému programu SNR. Koniec-koncov o tom hovorí aj nápis na kameni, ktorý je v pamätníku osadený “… buď zvíťazime, alebo padneme” Od tohto miesta, ktoré je na vrchu Stráň vedie žltá turistická značka ďalej ponad sídlisko Šípok. Cez prudšie stúpanie a krásny tribečský les sa dostaneme až na Osečný.

Foto: Hana Vanková

Ďalšie informácie: Tribečské jednohubky #7 – Masívne skaly Hrdovickej

Pokračujte ďalšími kategóriami: