Čo vidieť v meste Partizánske

10

ARCHITEKTÚRA

Nie je nič typickejšie pre Partizánske ako jeho jedinečná architektúra. Ideálne priemyselné mesto, ktoré vybudovala firma Baťa. Partizánske však ukrýva aj iné architektonické zaujímavosti.

Baťovská architektúra

To, čo robí z Partizánskeho jedinečné mesto, je jeho baťovský príbeh. Mesto bolo založené v roku 1938 firmou Baťa. Je jediným mestom na Slovensku, ktoré bolo postavené podľa ucelenej filozofie baťovských architektov, ktorú nazvali Ideálne priemyselné mesto (podtatranský Svit vznikol ešte pred ucelením tejto koncepcie). Tento výnimočný urbanizmus je v meste stále viditeľný. Spolu s jednotlivými objektami, ako budovy fabriky, spoločenský dom, domy obytnej zóny, kostol od architekta Vladimíra Karfíka, je prechádzka urbanizmom Baťovian (ako sa mesto pôvodne nazývalo). Je to skvelý výlet do 30. rokov minulého storočia. Informácie o baťovskej histórii mesta nájdete v turisticko informačnom bode Baťa point, ktorý sídli v jednom z baťovských domčekov. Ak chcete zažiť Baťovany naplno, rezervujte si pamiatkové sprevádzanie.

Prehliadka architektúry a urbanizmu, Foto: Katarína Janíčková

Ďalšie informácie: https://fabrikaumenia.sk/spoznaj-batovany/
GPS: 
48.625520, 18.377325

Vodný hrad – najstarší kaštieľ

V jednom z najmladších miest na Slovensku sa nachádza jeden z najstarších kaštielov. Toto goticko-renesančné sídlo bolo kedysi obklopené vodnou priehradou, z čoho sa odvádza jeho názov. Nachádza sa v mestskej časti Šimonovany, pôvodnej obce, na pozemkoch ktorej vzniklo mesto Partizánske. Sú jedným z mála šľachtických sídel, ktoré patrilo len jednému rodu, tým bol rod Šimoniovcov. Tí ho obývali až do roku 1971, kedy zomrela jeho posledná obyvateľka Mária Lujza.

Vodný hrad v Šimonovanoch, Foto: Katarína Janíčková

Ďalšie informácie:
Naše kaštiele: Historický paradox. Jedno z najmladších miest má jeden z najstarších kaštieľov
GPS: 48.63124094418343, 18.391041582959556 

Malá architektúra – Galéria vonku + Rampolyna

Dve intervencie do verejného priestoru, za ktorými stojí občianske združenie Fabrika umenia a architektonické štúdio Woven. 

Rampolyna je výsledkom [1:1] workshopu v roku 2019, ktorý pre študentov*ky architektúry organizovalo štúdio Woven. V priebehu dvojtýždňovej letnej školy študenti*ky navrhli a postavili drevenú architektúru, ktorá stojí v Parku M. R. Štefánika. Nazvali ju Rampolyna. Ide o stavbu, ktorú počas leta využíva Fabrika umenia pri svojich podujatiach, ako pódium, či objekt umeleckých performance. V bežné dni slúži ako atraktor, ktorý láka do parku mnohé generácie, ktoré jeho použitie nanovo skúmajú. Park sa tak z tranzitného miesta stal miestom, kde sa stretávajú rôzne skupiny miestnych obyvateľov*iek. 

Rampolýna, Foto: Katarína Janíčková

Ďalšie informácie: https://arch.eurostav.sk/sk/casopis-arch/rocnik-2019/12345678/rampolyna-partizanske
GPS: 
48.627559, 18.375350

Galéria vonku je exteriérový výstavný systém, na ktorom Fabrika umenia inštaluje diela súčasných slovenských umelcov*kýň.  Autorkami výstavného systému sú architektky zo štúdia WOVEN. V Galérii vonku už vystavovali:  Matúš Maťátko, Petra Lukovicsová, Ema Lančaričová, Boris Németh a ďalší.

Galéria vonku, Foto: Katarína Janíčková

Ďalšie informácie: https://fabrikaumenia.sk/galeria-vonku/
GPS: 
48.627123, 18.374647

Pokračujte ďalšími kategóriami: