Jedna z mála vodných plôch v Partizánskom. Báger je prepojený s priehradou vo Veľkých Uherciach

14

Lokalita známa všetkým Partizánčanom. Radí sa k málo vodným plochám, ktoré máme na území mesta. Je to starší vybagrovaný rybník, ktorý dnes nahrádza rastlinám a živočíchom ich prirodzené prostredia, o ktoré vplyvom človeka prišli. 

Vodná plocha Bágra vznikla približne pred 75 rokmi činnosťou človeka a to tak, že bola upravená časť koryta rieky Nitry. Slúžil ako zásobáreň vody a neskôr pri zavlažovaní okolitých polí. Je dôležité poznamenať, že rieka Nitra pred svojou reguláciou, tak ako mnohé iné slovenské rieky vytvárala na terajšom území mesta mokrade a mŕtve ramená, ktoré boli činnosťou človeka odstránené. Územia boli vysušované, rieka zregulovaná. To, že dnes aspoň raz v roku pociťujeme silu rieky Nitra a obávame sa povodní, má tak trochu na svedomí jej regulácia, ktorá zamedzila tomu, aby sa rieka pravidelne zo svojho prirodzeného koryta vylievala a razila si inú cestu, akú jej neskôr určil človek, keď sa ju snažil skrotiť. 

Rieka Nitra, v pozadí pohorie Vtáčnik, Foto: Hana Vanková

Hoci je Báger umelo vytvorený, na ploche cca 4,5 ha poskytuje útočisko mnohým pôvodným druhom rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre mokrade. Je významnou zástavkou pri migrovaní vtáctva a to najmä z toho dôvodu, že je naozaj jednou z mála vodných plôch v okolí. 

Letný podvečer na Bágri plnom zelene, Foto: Hana Vanková

Mnohí vnímame najmä jeho rekreačnú funkciu a dôverne známy je hlavne rybárom. Tí tu majú svoje zázemie a svoj rybársky revír. V polovici deväťdesiatych rokov boli snahy koordinovať aktivity rybárov, najmä lov z brehu, ktorý podľa odborníkov škodil miestnej flóre. Preto bol v roku 1995 vypracovaný projekt, ktorý počítal s mostíkmi pre rybárov, s budovami, kde by mali svoje zázemie, s náučným chodníkom pre deti a s priestorom pre ich edukáciu. Projekt však nebol dotiahnutý do úspešnej realizácie a vodná plocha viac menej svoj ráz nemení už desaťročia. Niekedy sa môže dokonca zdať, že sa mení k horšiemu. Bolo tomu tak aj vtedy, keď bola vypustená priehrada vo Veľkých Uherciach, ktorá ovplyvňuje kvalitu vody v Bágri, keďže ten je na ňu napojený podzemným kanálom, rúrou. Po vypustení priehrady stratil Báger prítok vody a stávala sa z neho stojatá voda. Okrem toho potrubie už čosi pamätá a nik nevie zaručiť, v akom je stave. V súčasnosti je to aj ťažké zistiť, keďže prechádza pozemkami, ktoré vlastní viacero majiteľov. Vo všeobecnosti je voda vo vodnej nádrži Báger citlivá na znečistenie, pretože má podložie tvorené priepustnými štrkmi a kvalita vody je ľahko ovplyvniteľná zdrojmi znečistenia. K najväčším z týchto zdrojov je možné zaradiť rieku Nitra, ktorá nanešťastie patrí medzi najznečistenejšie rieky na Slovensku. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti vodnej plochy a výrazne ovplyvňuje kvalitu vody v nej.

Bujná zeleň v lete pred kosením, Foto: Hana Vanková

Aby sme ale neboli skeptickí, Báger poskytuje útočisko nielen rybárom, ale je aj obľúbeným miestom na prechádzky a v zime, keď poriadne primrzne, sa stáva prírodným klziskom. Dokonca do neho vkročili aj ľadové medvede v podobe otužilcov. Niekedy slúžil Báger aj ako prírodné kúpalisko, ale tie časy sú už dávno preč. Ešte by sme aj dnes v jednej jeho časti našli z vody trčiace „skokanské mostíky“, odkiaľ ľudia skákali do vody. Dnes už, aj vzhľadom ku kvalite vody, Báger hostí len „plavcov“ z ríše zvierat. Pozornému oku návštevníka neujde fakt, že sa tu nachádzajú aj vzácne živočíchy ako ropucha obyčajná, skokan hnedý, rybárik riečny, škovránok poľný a trasochvost biely. V priestore Bágra hniezdia aj kačice divé a na ostrovčekoch môže človek najmä v lete zočiť vyhrievať sa korytnačky, ktoré sa na mieste zjavili vďaka ľuďom, ktorým už doma zjavne prekážali.

Skorá jeseň na hladine Bágra, Foto: Hana Vanková
Zima so zamŕzajúcou vodnou hladinou, ktorá čaká na korčuliarov, Foto: Hana Vanková

Aj toto miesto si zaslúži našu pozornosť a ochranu. Jedna z mála vodných plôch v okolí nám ponúka priestor s peknými zákutiami, kde možno sledovať prírodu až hmatateľne. Blízkosť Bágra k mestu ho predurčuje na nenáročné prechádzky s deťmi, ktoré sa tu môžu mnoho dozvedieť. Pekný a s osobitým čarom je Báger v každom ročnom období.