Internáty v Baťovanoch boli moderné a ubytovali až 450 študentov

35

Baťova škola práce bola neodmysliteľnou súčasťou podnikania firmy Baťa. Nebolo tomu inak ani v Baťovanoch. O toto vzdelanie mali veľký záujem mladí z celého Slovenska. Ubytovaní boli v najmodernejších internátoch svojej doby. 

Firma Baťa postavila pre svojich študentov v Baťovanoch dva internáty. Lemujú námestie z oboch strán. So spoločenským domom susedí internát pre mladých mužov a s mestským úradom internát pre mladé ženy. Konštrukčne ide o totožné stavby, použitý bol typizovaný návrh zo Zlína. S výstavbou sa začalo v roku 1939. Do užívania boli odovzdané v roku 1943.

Internát mladí muži, Foto: Katarína Janíčková
Internát mladé ženy, Foto: Katarína Janíčková

Budovy internátov využívajú klasický baťovský železobetónový skelet, ktorý má na dĺžku 13 polí, na šírku 3 polia, čo je rovnaké ako pri výrobných objektoch (baťovské využívanie železobetónového skeletu a rozpätie jeho polí sme vám priblížili v článku Výnimočné, ale aj opustené – Baťovské etážovky). Keďže tento spôsob výstavby spĺňal všetky baťovské podmienky na rýchlosť, lacnosť a efektivitu, nemožno sa čudovať, že ho architekti využili nielen pri stavbe výrobných objektov, ale aj pri spoločenských stavbách. Je fascinujúce sledovať jeho flexibilitu, keď je schopný naplniť požiadavky používania pri tak rôznych zámeroch.

Fasáda internátu mladých mužov pred zateplením, Foto: Katarína Janíčková

Internáty majú 4 podlažia. Dispozične ide o trojtrakt so strednou chodbou. Poschodia slúžili ubytovaniu, prízemie bolo určené pre spoločenské a obslužné vybavenie. V jednej izbe bolo ubytovaných 10 študentiek alebo študentov, dokopy 450 lôžok. Hygienické zariadenia boli spoločné, nachádzali sa na oboch stranách chodieb. V ubytovacej časti sa tiež nachádzal byt pre vychovávateľa. Obslužné vybavenie obsahovalo kuchyňu s jedálňou, telocvičňu, kanceláriu a učebne.

Budova internátu na grafickom zobrazení zo Sprievodcu baťovskou architektúrou mesta Partizánske, Spracovanie: Katarína Janíčková

Totožné stavby sa nachádzajú aj vo Svite, kde boli uvedené do prevádzky v roku 1942. Ako autor sa uvádza architekt Vladimír Karfík, avšak vzhľadom na to, že ide o typizovaný projekt, mohlo byť jeho meno uvedené preto, že bol vedúcim Stavebného oddelenia v Zlíne. Autorstvo sa pri niektorých baťovských budovách pripisuje ťažko, vzhľadom na kolektívny prístup k práci vo firme Baťa. Ak išlo o reprezentatívne budovy, autora poznáme, ak išlo o bežné stavby, zvlášť typizované projekty, nie vždy sa k autorovi vieme dopátrať, keďže na projektoch pracovalo celé Stavebné oddelenie.

Internát mladé ženy s Pamätníkom SNP v popredí. Foto: Katarína Janíčková

Vyučovanie v Baťovej škole práce v Baťovanoch začalo 4.9.1939. V tom čase neboli budovy internátov dokončené a tak sa vyučovalo v Štátnej ľudovej škole v Šimonovanoch. V tomto čase bývali študenti v provizórnych barákoch a od roku 1941 do spustenia internátov bývali mladí muži v Spoločenskom dome. Prvým vychovávateľom v BŠP v Baťovanoch bol Michal Gaj, ktorý bol predtým vychovávateľom v zlínskej BŠP. Spomenieme, že prvým riaditeľom BŠP bol Alexander Ondrašík, ktorý padol v SNP a nahradil ho Albert Brnčal, o ktorom sme vám priniesli článok nedávno. Zuajímavosťou je aj to, že v priestoroch internátu mladé ženy bola umiestnená od roku 1943 aj ľudová škola, až kým sa v roku 1948 nepresťahovala do vlastných priestorov.

O fungovaní Baťovej školy práce vám viac povie video:

Jedna zo zastávok nášho pamiatkového prevádzania je aj medzi internátmi. Foto: Dvaja

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Zdroje:

  • HAVIAR, T. 2012: Baťovská architektúra na Slovensku, Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., 2012.
  • MORAVČÍKOVÁ, H. 2003. Baťovany – Partizánske vzorné slovenské priemyselné mesto, In Architektúra & urbanizmus, 2003, roč. 37, č 3-4 s. 113-145
  • MARKO, V 2015: Šimonovany – Baťovany (1939-1949), Partizánske: Spolu sme slovensko, občianske združenie
  • JEMELKA M, ŠEVEČEK O, 2016: Továrni města Baťova koncernu, Praha: Academia