3 zaniknuté kostolíky – Stratená história blízko Partizánskeho

6

Či už si to uvedomujeme alebo nie, história je súčasťou života každého z nás. Stretávame ju na každom kroku. Niekedy je hmatateľná v starých múroch, knihách, hradbách… A niekedy už len v ruinách, ktoré nám pripomínajú, že na mieste kedysi dávno pulzoval život. Dnes upriamime vašu pozornosť na tri zaniknuté kostolíky blízko Partizánskeho a ich históriu.

Kostol sv. Juraja v Skačanoch – zanikol kvôli pohodliu veriacich

Keby nebolo archeologického výskumu v rokoch 2004 – 2006, laici by ani len netušili, že v poli nad Skačanmi stál nejaký kostol. Presnejšie Kostol sv. Juraja. Prvá podoba románskeho kostolíka bola pomerne jednoduchá. Pozostával z jednej lode a apsidy podkovovitého tvaru. Neskôr, no stále v románskom období, loď predĺžili západným smerom a pristavili aj emporu (chórus). Pristavenie empory, ako aj množstvo ďalších stavebných úprav v neskorších obdobiach, svedčí o význame miestneho kostolíka nielen v stredoveku. Zisťujeme teda, že pôvodný Kostol sv. Juraja v Skačanoch bol významným miestom podobne, ako ním bola aj celá obec. Prečo teda zanikol? Dokument z vizitácie uvádza, že kvôli problematickému prístupu do kostola (návršie) a kvôli pohodliu farára a veriacich, sa omše v druhej polovici 18. storočia slúžili v Kaplnke sv. Barbory situovanej na okraji obce. Práve kvôli tomu bol v obci postavený nový kostol a stavebný materiál bol použitý práve zo starého Kostola sv. Juraja.

Kostol sv. Petra v Horných Vesteniciach – kostolík s nejasnou históriou

Vo všeobecnosti je história kostolíka veľmi nejasná, dokonca pôsobí zmätok aj medzi odborníkmi, čo vidno najmä v starších literárnych prameňoch. Niektoré ho zaraďujú do románskeho i gotického obdobia, no nájdu sa aj zdroje, kde sa uvádza ako protestantmi postavená kaplnka zo 16. – 17. storočia. Ťažko povedať, kde je pravda. Na jej odhalenie by snáď boli potrebné ďalšie výskumy. Dostupné informácie nám však dovoľujú urobiť si aspoň približný obraz o jeho dejinách. V 15. storočí Kostol sv. Petra rozšírili a neskôr prestavali na kaplnku v renesančnom štýle. Pomerne nevšednou zaujímavosťou je, že túto kaplnku, ktovie prečo, zasvätili sv. Michalovi Archanjelovi, čím zrušili pôvodné patrocínium sv. Petra. Hody sa v obci od tých čias slávia na Michala. Tradícia Michalských hodov tu pretrváva dodnes, napriek tomu, že v obci od 16. storočia stojí nový, veľký kostol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. Každopádne sa výstavba nového väčšieho kostola v dedine opäť stala osudnou pre pôvodný kostolík na Hôrke. Ten ešte pár rokov slúžil ako modlitebňa, ale postupne pustol a chátral, až z neho ostalo len torzo vysoké sotva 130 cm.

Krásno – miesto, ktoré odkrylo kostolík z 11. storočia

Cestou z Partizánskeho smerom do Nitry prechádzame obcou Krásno. Hneď nad vozovkou sa nachádza skala s krížom a mnohým, ktorí tadiaľto len tak prefrčia, možno ani len nenapadne, že toto miesto ukrýva aj historickú hodnotu. Kopec Chríb odkryl po druhej svetovej vojne svoje bohatstvo. Najskôr bolo na mieste objavených viac ako 1600 hrobov a neskôr na základe archeologického výskumu aj zvyšky Kostola Povýšenia svätého kríža. Jeho zvyšky a aj základy kostnice, ktorá sa tu nachádzala, sú dnes naznačené priamo na mieste a dá sa sem jednoducho dostať od miestneho kostola po peknej cestičke. Bonusom sú nám aj pekné výhľady z miesta.

Základy kostnice zo 16. storočia, Foto: Mária Pátková