November 1989 očami mladých z Partizánskeho

22

Generácie, ktoré na vlastnej koži zažili November ’89, častokrát vo svojom vnútri bojujú so smutnými myšlienkami. Obávajú sa, že ideály nežnej revolúcie postupne vymierajú a padajú do zabudnutia. Že mladí ľudia nevedia a nechcú vedieť nič o plných námestiach, štrngajúcich kľúčoch a hodnotách ťažko vybojovanej slobody. To však nie je pravda. Mladí ľudia chcú byť nositeľmi myšlienok Novembra ’89 a chápu ich dôležitosť. Toto je odraz novembrových udalostí z roku 1989 v očiach mladých z okresu Partizánske.

O udalostiach z jesene 1989 nemusia vypovedať len pamätníci. November 89 v sebe zahŕňa živé témy slobody, ľudskosti a solidarity, ktoré sú vlastné aj mladým. Piatim mladým ľuďom z mesta Partizánske a jeho blízkeho okolia sme položili tri otázky dotýkajúce sa Novembra 89. Mohli na ne odpovedať dobrovoľne a úplne slobodne.

Romana, 20 rokov

Čo sa skrýva za označením November ’89? Rozhodne sloboda a voľnosť, za ktoré bojovali s pocitom spolupatričnosti naši rodičia, pretože štatút našej krajiny už viac týmto dvom vzácnostiam nezodpovedal. Na začiatku stáli mladí umelci, z ktorých sa túžba po odstránení komunistického režimu rozšírila na bežných ľudí ako vírus. A tak sa po námestiach rozliehal štrngot kľúčov, transparenty, viera, nádej a spoločný duch más ľudí. Toto je pre mňa obraz Nežnej revolúcie. Neutíchajúce protesty a hlas ľudí hlásiacich sa o slovo.

Dotkli sa udalosti Novembra ’89 aj mesta Partizánske? Ako som sa dozvedela od svojich rodičov, Partizánske bolo prvým mestom vo vtedajšom Topoľčianskom okrese, ktoré preukázalo súdržnosť ľudí pomocou protestov. Ľudia sa s nádejou na lepší zajtrajšok  zhromažďovali na Námestí SNP niekoľko dní. Celospoločenský tlak otváral dvere aj do miestneho výboru Verejnosti proti násiliu, a tak postupne dochádzalo k zmenám nie iba v Partizánskom, ale v celej Československej republike. A to bol prelom v dejinách nielen národných, ale zapísal sa aj do svetových dejín.

Prečo je pri Novembri ’89 dôležitá myšlienka slobody? Sloboda by mala byť v demokratickom štáte základným kameňom, a tým nemyslím len slobodu ľudí, ale aj slobodu slova, slobodu tlače a podobne. Demokracia by nemala fungovať len na princípe ľudia pre štát, ale najmä štát pre ľudí, pretože obe hodnoty, ľudia i štát, sú úzko prepojené. A práve toto bolo podstatné pri novembrovom prevrate. Zamýšľajúc sa nad aktuálnou situáciou ma najviac zarmucuje myšlienka, že občas trvá, kým sa veci dajú do pohybu. Ideu slobody by sme si nemali pripomínať len pri výročí Nežnej revolúcie, mali by sme za ňou stáť každodenne.

Sloboda odovzdávaná z generácie na generáciu – Romana so školskou fotografiou svojej maminy z roku 1989

Matej, 16 rokov

Čo sa skrýva za označením November ’89? November ’89 pre mňa znamená najmä zomknutie a stmelenie spoločnosti v úmysle zmeny spoločenskej situácie po viac ako 40 rokoch potláčania ľudských práv a slobody. Túžba po demokracii sa konečne pretavila v úspešné položenie totalitného režimu. Veľká vďaka patrí hlavne študentom, ale aj hercom, spisovateľom a všetkým, ktorí sa nebáli postaviť vodným delám a ozbrojeným zložkám a tým umožnili nám, ďalším generáciám, žiť v slobodnej krajine, študovať, cestovať a ísť si za svojimi snami.

Dotkli sa udalosti Novembra ’89 aj mesta Partizánske? Určite áno, 27. novembra bol v Partizánskom  zvolaný generálny štrajk na podporu demonštrácií. Vďaka divadelníkom z nášho mesta, ktorí to celé odštartovali sa otvorila diskusia a zhromaždili sa tisíce Partizánčanov. Námestie SNP bolo plné myšlienok slobody a odhodlania žiť v lepšej krajine. Ako obyvateľ Partizánskeho som hrdý, že sa aj v našom meste štrngalo kľúčmi.

Prečo je pri Novembri ’89 dôležitá myšlienka slobody? Sloboda je jedna z hodnôt, ktoré by sme si mali chrániť a vážiť. Ja osobne slobodu vnímam ako dar, ktorý bohužiaľ ani v dnešnom svete nie je samozrejmosťou a je smutné, že veľa ľudí si neuvedomuje jeho vzácnosť a krehkosť. Pochopiteľne, aj demokracia má svoje medzery, no jej potláčanie vedie len k nástupu ďalšej totality. Človek bez slobody je niečo ako rastlina bez vody, pretože nemá kam rásť, nemá sa kam rozvíjať.

Sloboda je pre človeka tým, čím je voda pre rastlinu – Matej so symbolom novembra ’89

Tamara, 17 rokov

Čo sa skrýva za označením November ’89? Nežná revolúcia, teda odtrhnutie Československa od východného bloku. Taktiež to znamená vybudovanie nového demokratického štátu, alebo obnovenie takého štátu, akým sme boli medzi rokmi 1918 až 1938. Môže to však znamenať aj úplne nové životy ľudí, ktorí túžili po slobode a demokracii.

Dotkli sa udalosti Novembra ’89 aj mesta Partizánske? Myslím si, že každé jedno mesto na Slovensku bolo zasiahnuté nežnou revolúciou, takže určite aj Partizánske. Predsa len, zmena politického systému si vyžaduje celý národ nielen skupinku ľudí. Taktiež si myslím, že Partizánske veľmi prosperovalo počas socialistického režimu, čo veľa ľudí spätne vníma ako pozitívum. To môže byť dôvod, prečo dnes vidíme toľko starších obyvateľov nespokojných so súčasným stavom.

Prečo je pri Novembri ’89 dôležitá myšlienka slobody? V dnešných dňoch vidíme, aké ťažké je mať čiastočne obmedzenú slobodu, a preto je veľmi dôležité pripomínať si hodnotu slobody. Je mi veľmi ľúto, keď sa pozerám na novodobú históriu a súčasnú situáciu na Slovenku. Pred tridsiatimi rokmi si ľudia vybojovali obrovský dar. Môžeme voliť, ale viackrát po sebe si zvolíme podvodníkov. Môžeme spolupracovať v rámci Európskej únie, ale nadávame na ňu. Môžeme sa rozvíjať pomocou vedy a fondov, ale nevyužívame to naplno. V priebehu dejín územie dnešného Slovenska spravovali iné národy (Maďari, Rakúšania, Česi alebo Nemci). V súčasnosti si svoj vlastný štát môžeme spravovať sami. Počas Novembra ’89 si Slováci vybojovali slobodu. Žiaľ, nedokážu ju naplno využiť.

Sloboda je dar, ktorý treba naplno využívať – Tamara s láskou k vedomostiam

Filip, 18 rokov

Čo sa skrýva za označením November ’89? Za označením November ’89 sa skrýva dovŕšenie veľkej cesty ku slobode. Ľudia, počnúc študentmi a umelcami, ukázali, že bez akéhokoľvek násilia a zla sa vždy dajú dosiahnuť krásne a pre spoločnosť oslobodzujúce ciele. Ľudia vtedy nebojovali proti zlu silou ani násilím.  Bojovali srdcom a svojimi právami. A to bolo oproti iným revolúciám svetovým unikátom.

Dotkli sa udalosti Novembra ’89 aj mesta Partizánske? Samozrejme, že sa dotkli aj nášho mesta. Sám mám veľmi dobré vzťahy s jedným z najvýraznejších organizátorov Nežnej revolúcie v Partizánskom. Bola to zmena, ktorú všetci očakávali, ale na začiatku mali problém svoj názor vyjadriť. Nakoniec však ľudia ukázali, že majú chuť bojovať za slobodu a demokraciu. Mnohí komunisti sa báli, že sa im bojovníci za demokraciu budú chcieť pomstiť. Bol to však omyl, pretože táto revolúcia bola skutočne nežná. Naše mesto ukázalo skutočný charakter a ja som na ľudí, ktorí stáli za Novembrom ’89 v Partizánskom, veľmi hrdý.

Prečo je pri Novembri ’89 dôležitá myšlienka slobody? Ja to tá najdôležitejšia myšlienka, ktorá pri tejto udalosti existovala. Spomínam si na jednu pieseň, v ktorej sa spieva: „Sloboda je dar aj zákon, patrí nám tak ako vtákom…“  Raz aj železná opona musela zhrdzavieť. Preukázalo sa, že trpezlivosť, správna myšlienka a slušné vyjadrenie názoru je cesta, ktorou môžu aj úplne obyčajní ľudia dosiahnuť veľké činy. Sloboda sa nedá získať za peniaze ani za nič hmotné. Slobodní sme vtedy, keď dokážeme byť spravodliví, úprimní a budeme si vážiť našu existenciu tým, že budeme lepšími ľuďmi.  Budeme ľuďmi, ktorí sú čestní, spravodliví a skúšajú robiť svet lepším pre ďalšie generácie. Presne tak, ako ľudia, ktorí v Novembri ’89 stáli na námestiach a budovali pre nás podmienky, za ktoré im dnes môžeme iba vrúcne ďakovať.

Boj za slobodu odštartovali študenti a umelci, bránia ju aj dnes – Filip s odznakom protestujúcim proti fašizmu

Matúš, 19 rokov

Čo sa skrýva za označením November ’89? Nežná revolúcia, VPN, Sametová revoluce, Občanské fórum, pád KSČ, príchod demokracie, mier, sloboda, plné námestia ľudí, štrngajúce kľúče… Pri novembri ’89 mi napadnú rôzne myšlienky. O týchto udalostiach som sa dozvedel od starších ľudí, z televízie, internetu a tiež z prostredia školy. Toto označenie vo mne evokuje veľký zvrat v dejinách Československa. Takisto sa pod týmto označením môže skrývať sloboda slova, sloboda prejavu, ľudské práva a slobody.

Dotkli sa udalosti Novembra ’89 aj mesta Partizánske? Určite áno. Mám skôr všeobecné informácie, ale myslím si, že protesty prebiehali v každom meste vtedajšieho Československa. Inak to teda nemohlo byť ani v Partizánskom. Všade boli plné námestia nespokojných ľudí protestujúcich proti komunistickej totalite.

Prečo je pri Novembri ’89 dôležitá myšlienka slobody? Sloboda bola niečím, čo dovtedy ľudia nemali. Museli sa správať v súlade s pravidlami komunistického režimu, hoci sa im to mnohokrát nepáčilo. Ak sa tak nesprávali, boli potrestaní alebo išli do väzenia. Ľudia už toho mali dosť. Slobodu si vybojovali na námestiach a my by sme si ju mali vážiť.

Sloboda so sebou prináša veľkú zodpovednosť – Matúš pri dobrovoľníckej činnosti

Články k téme November ’89: