Nešťastné načasovanie ich pripravilo o kostol. Už 80 rokov sídlia v dočasnej stavbe

7

Koncom 40. rokov vznikol architektonický návrh kostola, ktorý objednávala evanjelická obec. Zrealizovali sa však len jeho základy. Výstavba bola zastavená novou komunistickou štátnou mocou. Evanjelický zbor augsburského vyznania sídli aj po viac ako 80 rokoch v “dočasnej” stavbe.

Hoci Partizánske územne neleží v oblasti s vyšším zastúpením veriacich hlásiacich sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, aj táto denominácia si tu našla svoje miesto. Zaiste za tým stojí aj rozmanitosť pôvodov Partizánčanov a Partizánčaniek a fakt, že svetlú budúcnosť v tomto mladom meste hľadali ľudia z celého územia Slovenska a teda aj z rôznych cirkevných zázemí. 

Foto: Katarína Janíčková
Foto: Katarína Janíčková

Evanjelici a. v. sa v Baťovanoch v prvých rokoch stretávali improvizovane, v jedálňach a triedach. Nakoniec našli dočasné útočisko v drevenej ubikácii, ktorá predtým slúžila ako ubytovňa pre prvých pracovníkov firmy Baťa v Baťovanoch. Túto stavbu premenili na kostol slávnostným vysvätením v roku 1943. 

Foto: Katarína Janíčková
Foto: Katarína Janíčková

Veriaci vnímali tento drevený kostol ako dočasné riešenie. Svedčí o tom aj ich veľká aktivita v prípravách výstavby kostola, ktorý by plnohodnotne napĺňal ich potreby a predstavy. Oslovili architektov Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča, ktorý pre nich vyhotovili návrh kostola. 

Foto: Katarína Janíčková

Na stavbu kostola zohnali potrebné finančné prostriedky a nakúpili materiál. Začali s budovaním základov. V tomto momente však do príbehu vstupuje politická situácia. Nastupujúca komunistická štátna moc výstavbu kostola zastavila. Stavebný materiál cirkevnému zboru zhabala bez nároku na finančnú náhradu. Evenjelici tak o šancu na nový kostol prišli. 

Foto: Katarína Janíčková

V roku 1952 dovybavili dočasný drevený kostol novými lavicami a oltárom. Kostol následne prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v 70. rokoch. V roku 2008 pre hlavný vstup pristavili vežu so zvonom.

Foto: Katarína Janíčková

Veriaci sa svojho sna o veľkom kostole nikdy úplne nevzdali, hoci ho už dnes považujú za platonický. Vizualizácie kostola od architektov Kramára a Lukačoviča majú zarámované a visia v drevenom dočasnom kostolíku, ktorý sa medzičasom premenil na ich trvalé zázemie.

Foto: Katarína Janíčková

Moho by vás zaujímať: