Naše kaštiele: Jediný trvale obývaný kaštieľ na Hornej Nitre stojí v Chalmovej

17

Chalmovú, miestnu časť obce Bystričany, preslávilo predovšetkým termálne kúpalisko, ktoré je počas letných mesiacov obrovským lákadlom pre svojich verných klientov. Okrem možnosti na rekreáciu sa však v Chalmovej nachádza aj pomerne vzácny kúsok histórie. Klasicistický kaštieľ sa môže pýšiť statusom, ktorý mu iste závidia i jeho starší a známejší susedia. Ide totiž o jediný trvale obývaný kaštieľ na Hornej Nitre.

Kaštieľ v Chalmovej je dvojpodlažnou budovou s pivnicou a jeho pôdorys má tvar nepravidelného písmena U. Čelné krídlo rozširujú dve nárožné veže. V strede čelného krídla sa nachádza mohutná vstupná brána, nad ktorou je výrazný balkón. Objekt stojí v rozsiahlom parku. Areál je bohatý na domáce listnáče, javory, jasene, brezy a niektoré cudzokrajné ihličnany, najmä smreky a cyprušteky. Kaštieľ bol spolu s areálom, jazierkom a gaštanovou alejou lemujúcou cestu do Chalmovej vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Gaštanová aleja lemujúca cestu do Chalmovej, foto: Jozef Števula

Stavebný vývoj kaštieľa v Chalmovej

Kaštieľ v Chalmovej vystavaný na pravom brehu rieky Nitry pod stráňami vrchu Lubín vznikol v prvej polovici 17. storočia na mieste staršej stredovekej pevnosti alebo opevneného hrádku. Pôvodne išlo o renesančnú stavbu, ktorá bola istý čas využívaná ako rodové sídlo šľachtického rodu Detrich. Z tejto doby sa v interiéri čiastočne zachovali renesančné krížové klenby so štukovým obrazcami.

Jedna z dvoch nárožných veží, ktoré rozširujú čelné krídlo kaštieľa, foto: Jozef Števula

Objekt bol následne v priebehu 18. storočia prestavaný v umeleckom štýle baroka. Najvýraznejšie stavebné úpravy však prebehli v 19. storočí, keď sa rozšírili múry budovy a celý kaštieľ bol prestavaný v duchu klasicizmu.

Na začiatku 20. storočia sa do kaštieľa viditeľne zahryzol zub času, a preto musel byť v štyridsiatych rokoch renovovaný. Jeho posledným šľachtickým majiteľom bol August Haupt-Stummer z Tovarník, ktorý v kaštieli býval spolu so svojou najbližšou rodinou.

Mohutná vstupná brána s výrazným balkónom, foto: Jozef Števula

Súčasný stav

V roku 1966 bolo v kaštieli zriadené výchovné zariadenie s názvom Domov mládeže. Pod týmto názvom inštitúcia fungovala do roku 1973. Následne bol Domov mládeže premenovaný na Výchovný ústav pre mládež. V roku 1976 bola pri výchovnom ústave zriadená aj učňovská škola. Prví absolventi v odbore Stavebná výroba – murár opúšťali brány zariadenia v júni 1979.

V priebehu ďalších rokov sa objekt historického kaštieľa naďalej prispôsoboval novým potrebám a novému účelu. Počas roku 1993 bola k pravému krídlu pôvodnej budovy prilepená nadstavba, do ktorej sa presťahovalo odborné učilište. Od apríla roku 2004 slúži kaštieľ ako reedukačné centrum s kapacitou 44 miest.

Kaštieľ v Chalmovej je tak jediným trvale obývaným kaštieľom na Hornej Nitre.

Kaštieľ je zasadený do veľkého parku, foto: Jozef Števula

Zdroje:

  • Chalmová – Pamiatky na Slovensku (dostupné online: https://www.pamiatkynaslovensku.sk/chalmova),
  • Kaštieľ Chalmová – Hrady a kaštiele na Slovensku (dostupné online: https://www.hrady-zamky.sk/chalmova/),
  • Kaštieľ Chalmová – Slovenský T(r)ip (dostupné online: http://www.slovakiatrip.sk/destinacie/Kastiel-Chalmova?oid=189),
  • Kaštieľ v Chalmovej – Slovenské hrady (dostupné online: http://www.slovenskehrady.sk/kastiel-chalmova),
  • Reedukačné centrum Bystričany (dostupné online: https://rcbystricany.edupage.org/about/?subpage=1),
  • Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok I. (A–J), Bratislava. 1967.