Kamenní svedkovia dejín – Hrad Sivý Kameň

13

Ďalším zo série mĺkvych svedkov našich dejín je menší, no o to zaujímavejší hrad Sivý Kameň neďaleko Prievidze. Ukrytý pred zrakmi šoférov náhliacich sa po ceste medzi Novákmi a Prievidzou, hrdo stojí nad malou obcou Podhradie. Svoj príbeh si zatiaľ z väčšej časti stráži, no archeológovia ho na pokoji nenechajú a tak ostáva otázkou času, kedy otočia tu správnu stránku jeho histórie.

Hrad Sivý Kameň vyrástol na ľavom brehu rieky Nitra v polovici 14. storočia, v priebehu rokov 1344 – 1352. Stal sa centrom správy kráľovských majetkov, ktoré sa nachádzali v jeho okolí. Nahradil tak hrad Prievidzský, o ktorom si môžete tiež prečítať v jednom z našich článkov. Aké príbehy teda tieto múry ukrývajú?

Na úvod si dáme jednu z množstva zaujímavostí, a síce fakt, že sa hrad vlastne vôbec nevolal „Sivý“. Súčasný zaužívaný názov (Sivý Kameň) vznikol nesprávnym prekladom maďarského označenia Keseloko, čo v preklade znamená supí kameň (keselyu – sup).

Romantická hradná ruina na kresbe spred roku 1867. Autor: László Keveházi, zdroj: OZ Časovrat

Najvýznamnejšími majiteľmi hradu boli Majténiovci, vlastnili ho od roku 1434 až do jeho zániku v období novoveku. Ide o pomerne ojedinelý fakt, oveľa bežnejšou praxou bolo, že hrady počas histórie vystriedali niekoľko majiteľov. Má to však aj odvrátenú stránku – o hrade existuje v tejto súvislosti len málo písomných prameňov. Keďže ho prakticky vlastnila jedna rodina, nebolo treba nič prepisovať, zapisovať či inak listinne zaznamenávať.

Pohľad na hrad z lúk nad obcou Podhradie, Foto: Hana Vanková

Dejiny hradu poznačil požiar v roku 1524, protihabsburské povstania v rokoch 1626 a 1703. Odvtedy hrad pustol a stávala sa z neho ruina. Pozostatky hradu poslúžili obyvateľom obce Podhradie pri stavbe ich domov. Pýtate sa, kedy a kam zmizli zo scény Majténiovci? Jednoducho povedané, zostúpili z vysokého a v 16. storočí už pomerne nehostinného, hradného brala a rozhodli sa presídliť do pohodlnejších priestorov – do kúrií a kaštieľa v Novákoch.

Maliar Endre Domanovszky v klobúku maľuje ruiny sivokamenského hradu v roku 1943. Autorka: Édit Petek, zdroj: fortepan.hu

V priebehu nasledujúcich storočí bola hradná zrúcanina vystavená aj ďalším vplyvom, pričom jej statike zrovna nepomohla banská činnosť a poddolovanie územia okolia mesta Prievidza. V roku 1973 bol hrad vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, no pozornosti a náležitej starostlivosti sa dočkal až v 21. storočí. Od roku 2015 tu pôsobí OZ Časovrat, ktoré sa aktívne venuje jeho pamiatkovej obnove.

Víziou občianskeho združenia je vyrozprávať príbeh hradu tak, ako ho podávajú historické a archeologické pramene. Radi by však pri tom využili polohu hradu a fakt, že na pozadí zalesnených kopcov pohoria Vtáčnik tvorí výraznú dominantu obce Podhradie. Zároveň je ich cieľom hrad ľuďom sprístupniť natoľko, aby opäť nadobudol komunitný význam, aký hrady v minulosti nesporne mali. Radi by z hradných múrov vytvorili priestor na trávenie voľného času či pre organizáciu kultúrnych podujatí určený nielen turistom, ale najmä miestnym obyvateľom.

Výhľad z rekonštruovanej obrannej veže hradu do Prievidzskej kotliny. Autor: Ivan Valko, 2021, zdroj: OZ Časovrat

V uplynulých rokoch OZ Časovrat realizovalo pod vedením archeologičky a predsedníčky OZ, Dominiky Andreánskej, viacero archeologických výskumov. Jeden z nich sa týkal obrannej veže, pričom cieľom bolo priestor vo finále upraviť tak, aby tu mohol vzniknúť prvý bezpečný vyhliadkový bod. V roku 2022 bol ukončený zas výskum niekdajšej hradnej brány, ktorej ďalšia konzervácia a prezentácia návštevníkom je aktuálne predmetom plánov združenia. Vykopávky v minulom roku odhalili aj dovtedy skryté nálezy, v aké výskumníci na tak dostupnom hrade ani nedúfali. Išlo o úplne prvé mince, ktoré sa na Sivom Kameni našli. Prvou je denár Leopolda Habsburského (17. storočie) a druhou takisto denár, akurát o 200 rokov starší, z obdobia vlády Alžbety Luxemburskej (1440 – 1442), regentky svojho syna Ladislava Pohrobka.

Hrad Sivý Kameň tak v roku 2022 konečne odkryl o čosi viac zo svojho príbehu. Ak sa chcete stať jeho súčasťou aj vy, určite neváhajte a vyberte sa sem na výlet. Naložte do auta deti, babku, dedka, psa a vyrazte smer Podhradie. Pohodlne zaparkujete priamo pod hradom odkiaľ výstup ku krásnemu výhľadu trvá zhruba 15 minút. O histórii hradu vám čo-to napovie informačná tabuľa, no OZ Časovrat chystá aj virtuálneho sprievodcu, ktorý by bol na hrade k dispozícii vo forme QR kódov. Ak sem zavítate počas leta, odporúčame vybrať si z niekoľkých podujatí, ktoré sa tu pravidelne konajú. Počas nich budete mať možnosť absolvovať aj komentovanú prehliadku hradu a dozvedieť sa všetky podrobnosti, ktoré ste sa tu nedočítali.

Pohľad na hradný kopec, Foto: Hana Vanková

Na záver pridáme ešte jeden tip. Spravte si z výletu na Sivý Kameň celodennú túru. Z obce Podhradie vás žltá turistická značka dovedie na hrebeň pohoria Vtáčnik i na vrchol samotný. Po návrate z túry, podvečer, pozbierajte zvyšky energie a vybehnite hore na hradnú vyhliadku. Výhľady do Prievidzskej kotliny počas tzv. „zlatej hodinky“ pri zapadajúcom slnku zaručene budú stáť za to.  

Za spoluprácu pri tvorbe tohto článku ďakujeme OZ Časovrat.

Zdroje:

OZ Časovrat, Dominika Andreánska, interview 22.11.2022

Facebook OZ Časovrat – Hrad Sivý Kameň

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: