Baťove domy v Partizánskom nie sú len na Červenej ulici

15

Keď sa povie Baťa a Partizánske, určite nám ako prvá napadne rozľahlá fabrika. Na druhom mieste si s veľkou pravdepodobnosťou vybavíme Červenú ulicu. Tá vďaka tehličkovým fasádam svojich domov a poldomov púta na seba veľkú pozornosť. Popri nej neprávom zabúdame na to, že firma Baťa postavila v Baťovanoch oveľa viac ulíc a domov. Nazývame ich Baťovou kolóniou. 

Červená ulica nám prirodzene udrie do očí a zaujme nás hneď, ako sa s ňou stretneme. Domčeky, ktoré sa na nej nachádzajú, nám automaticky pripomenú tie zo Zlína a ľahko vytušíme, že majú niečo spoločné. Skutočne, Červená ulica je najstaršou ulicou v Partizánskom, niekdajších Baťovanoch a na zlínsku výstavbu odkazuje asi najjasnejšie. Domy, ktoré sa na nej nachádzajú, sú typy domov, ktoré boli stavané aj v Zlíne, prípadne sú upravené na miestne podmienky (niečo viac o typoch domov sme vám priniesli v tomto článku). Všetky spája rovnaká neomietaná “tehličková” fasáda. V Partizánskom už žiadnu takúto ulicu nenájdeme. Prečo teda tvrdíme, že sa v ňom nachádza viac baťovských domov?

Červená ulica

Baťova kolónia rodinných domov je v Partizánskom podstatne rozsiahlejšia. Začína zo severu Krátkou ulicou a z juhu Hurbanovou. Zo západu ju ohraničuje Námestie SNP a z východu pozvoľna končí Gumárenskou ulicou. Jej výstavba prebiehala v niekoľkých fázach.

Rozsah Baťovej kolónie v Partizánskom a fázy jej výstavby (Grafické spracovanie: Katarína Janíčková)

Najstaršiu fázu sme si už predstavili, je ňou práve Červená ulica so svojimi domami s neomietanými fasádami a rovnými strechami. 

V druhej fáze vznikla južná časť kolónie, konkrétne ulica Hviezdoslavova a Krátka. Domy tu boli omietané, no zachovali si “tehličkový” detail okolo okien. Ich strechy boli taktiež rovné ako aj na Červenej ulici. 

Druhá fáza výstavby, dvojdom na Krátkej ulici, dodatočne zastrešený (foto: Katarína Janíčková)

V tretej fáze sa domy výraznejšie zmenili. Od tejto chvíle sa v Baťovanoch stavali celoomietané domy s valbovými strechami (viď. obr.). Táto časť kolónie (od červenej ulice na sever) pôsobí veľmi uniformne a to najmä preto, že sa na nej nachádza už len jediný typ dvojdomu. Doteraz sme sa stretávali s ich typovou rozmanitosťou (napr. na Červenej ulici sú to 3 typy dvojdomov). V tejto tretej fáze výstavby bol aplikovaný len jeden jediný typ dvojdomu. Bolo to spôsobené stavebnými nariadeniami Slovenského štátu, ktorý odmietal modernizmus a obracal sa k tradičnej nemeckej výstavbe. 

Dvojdom typu AD, Ulica Kpt. Nálepku (foto: Katarína Janíčková)
Označenie typov domov do tretej stavebnej fázy, (grafické značenie: Katarína Janíčková)

Štvrtá fáza je veľmi obdobná tej tretej. Opakuje sa tu rovnaký typ ako v tretej fáze, má však svoje obmeny – bočné prístavby, iná je aj rozloha domu. Je to už vlastne neskorá baťovská výstavba v tomto meste, čo vidieť pri prechádzke týmito ulicami, kde sa baťovské domy stretávajú s výstavbou súkromných domov od 50. rokov. 

Detail okna z poslednej fázy výstavby domov v Baťovanoch (foto: Katarína Janíčková)

Ak ste si teda mysleli, že v Partizánskom sa nachádza len jedna ulica postavená Baťom, mýlili ste sa. Prechádzka v tejto časti mesta naozaj stojí za to. Ak budete pozorní, rozpoznáte všetko, o čom píšeme v tomto článku. Poďte objavovať Partizánske a jeho jedinečnosti.    

Zdroje:

  • KUBÍCKOVÁ (a kol.) Zborník zo sympózia – Architektúra a územné plánovanie koncernu Baťa ako jeden z faktorov modernizácie Slovenska. Banská Bystrica, 2016.    
  • MORAVČÍKOVÁ, H. 2003. Baťovany – Partizánske vzorné slovenské priemyselné mesto, In Architektúra & urbanizmus, 2003, roč. 37, č 3-4 s. 113-145
  • TOPOĽČANSKÁ, M., DORICOVÁ, S. 2003: Variácie štandardu individuálneho bývania firmy Baťa, In Architektúra & urbanizmus, 2003, roč. 37, č. 3-4 s. 147- 170