František Fackenberg – architekt, na ktorého sme takmer zabudli

14

Postavil niekoľko miest, medzi nimi aj Baťovany, dnešné Partizánske, ale jeho meno skoro nikto nepozná. František Fackenberg, mladý architekt, ktorý zodpovedal za stav satelitov, ktoré firma Baťa zakladala v zahraničí. Šéfoval výstavbe v Nemecku, Švajčiarsku, Poľsku, Holandsku, Chorvátsku, ale najviac času strávil na Hornej Nitre výstavbou ideálneho priemyselného mesta – Baťovian.

František Juraj Fackenberg bol vedúcim stavebného oddelenia, ktoré vo vznikajúcich Baťovanoch riadilo výstavbu celého mesta. Úlohou tejto kancelárie bolo pripraviť všetky potrebné stavebné povolenia, kolaudácie, prípravy výstavby a ich rozpočty. František Fackenberg priamo zodpovedal za dodržanie koncepcie a stavebných plánov, ktoré navrhol architekt Jiří Voženílek v stavebnom oddelení v Zlíne. Pri stavaní baťovských miest bolo dôležité, aby zohľadňovali prírodné podmienky na mieste vzniku mesta, ako napríklad povaha terénu, či poveternostné podmienky. Práve toto bolo v réžii architekta Františka Fackenberga. Mal výrazný vplyv na formovanie tváre Baťovian.  

František Juraj Fackenberg na fotografiách z roku 1930, ako 26 ročný. V tomto veku začal pracovať vo firme Baťa.

Architekt Facekenberg bol vo svojej práci veľmi zodpovedný. K stavebným riešeniam pristupoval inovatívne, snažil sa dosiahnuť čo najlepší výsledok a dbal na každý detail. Najlepšie nám to ilustrujú jeho vlastné slová:
„Hľadáme nové hmoty, ktoré by lepšie vyhovovali našim požiadavkám. Môžu to byť detailné veci a majú predsa dôležitý význam. Ako príklad by sa dala uviesť otázka dlážky a dláždenia. Zhotoviť takú dlažbu, ktorá je dokonalá, pevná a bezprašná, pretože prach, opotrebuje veľmi stroje a pevnosť dlažby. Naše skúsenosti sú v začiatkoch, pretože vstupujeme ešte len do tretieho roku výstavby nášho priemyselného mesta, ale každým rokom získavame nové poznatky, ktoré potom aplikujeme v budúcich objektoch. Nedajú sa úplne preniesť zlínske skúsenosti; iná geografická a klimatická poloha vyžaduje individuálneho riešenia.“ (Fackenberg, František: Ako budovať priemyselné podniky? Budovateľ č. 3 1941)

Fackenbergov prínos najlepšie vidieť v obytnej kolónii. Navrhol niekoľko tipov domov, ktoré sa v Baťovanoch skutočne postavili. Najrozšírenejším typom v Baťovanoch, ktorého autorom je Fackenberg, je typ domu s názvom Šimonovany. Autor tu spravil len úpravu už existujúceho typu domu, ktorý navrhli v Zlíne. Typ Šimonovany vznikol preto, že na mieste výstavby Baťovských domov bola vysoká spodná voda a boli miesta, kde nebolo možné stavať pivnice. Chýbajúci pivničný priestor teda architekt nahradil menšou komorou pri vstupe do domu.  

Typ domu Šimonovany, ktorý vznikol úpravou staršieho typu zo Zlína

Typ Šimonovany na Červenej ulici v Partizánskom

V Partizánskom tiež nájdeme dva typy domov s názvom Fackenberg I. a Fackenberg II. Pomenovanie dostali práve podľa ich autora. Keďže ide o návrhy typov domov, zväčša sa typ domu pri výstavbe kolónie opakuje. Platí to o spomínanom type Šimonovany, ale aj o type Fackenberg II. Výnimkou je typ domu Fackenberg I., ktorý je postavený len jeden jedinýkrát.   

Typ domu Faceknberg I., ktorého autorom je architekt František Juraj Fackenberg
Typ Fackenberg I., ktorý bol postavený len jedenkrát a to na Červenej ulici v Paritzánskom

Typ domu Fackenberg II. spoznáte jednoducho. Jeho najvýraznejším prvkom je tzv. rizalit, ktorý zväčšuje a presvetľuje obývačky v prízemí oboch poldomkov.

Typ domu Fackenberg II. vznikol v roku 1939
Jeden z domov typu Fackenberg II. postavený na Červej ulici v Paritzánskom

Frentišek Fackenberg neštudoval architektúru na vysokej škole. Titul architekt mu v roku 1943 udelili mimoriadnym diplomom brnianskej stavebnej školy. O jeho osobe a práci stavebného oddelenia v Baťovanoch odborníci stále skladajú informácie. Vo firme Baťa bol dôležitým výsledok kolektívnej práce. Preto sa dnes o prínose jednotlivcov dozvedáme ťažšie. Na architekta Františka Juraja Fackenberga a jeho intovatívny prínos by sa však nemalo zabudnúť.

Zdroje:

KUBÍCKOVÁ (a kol.) Zborník zo sypompózia – Architektúra a územné plánovanie koncernu Baťa a ko jeden z faktorov modernizácie Slovenska. Banská Bystrica, 2016.