​​Baťovský poldom v Partizánskom sa mení na Baťa point

7

V Partizánskom, jednom z najmladších slovenských miest, otvárajú dvere baťovského poldomu. Nebude to však klasické múzeum toho, ako kedysi žili zamestnanci firmy Baťa. Nový BAŤA POINT sa stane východiskovým bodom pre ďalšie spoznávanie tohto jedinečného mesta a aj pre komunitné stretnutia. 

Takto pred sto rokmi mesto Partizánske ešte neexistovalo. Doslova na zelenej lúke ho založila československá firma Baťa ako jediné „Ideálne priemyselné mesto“ na Slovensku a zanechala v ňom stopu výnimočnej architektúry a urbanizmu. 

Foto: Katarína Janíčková

Pre všetkých, ktorí chcú Partizánske navštíviť a spoznávať jeho príbeh, teraz vzniká Baťa point. Tento nový turisticko-informačný bod bude miestom kvalitných informácií a odpovedí na otázky, čo určite vidieť a aké miesta navštíviť. Zároveň bude slúžiť ako komunitné miesto pre spoluprácu s miestnymi obyvateľmi a majiteľmi objektov.

Baťa point sa pre verejnosť oficiálne otvorí v piatok 2. júna. Počas úvodného dňa návštevníci zažijú komentované prehliadky priestorov, uvedenie výstavy fotografií Tomáša Tureka a diskusiu o potrebe popularizácie kultúrneho dedičstva.
 

Foto: Tomáš Turek

Domy, ktoré vyzerajú ako z filmu 

Ulice v Partizánskom sa určite nepodobajú na typické slovenské mestá minulého storočia. Rukopis baťovskej architektúry tu najvýraznejšie vidieť na Červenej ulici, kde sa nachádza aj nový Baťa point a ktorá je najstaršou ulicou obytnej štvrte mesta. 

Projekt spúšťajú spoločne občianske združenie Fabrika umenia a mesto Partizánske na základe memoranda o spolupráci, ktoré podpísali v roku 2020 a v ktorom sa dohodli na rekonštrukcii baťovského polodmu so zámerom následného zriadenia turisticko-informačného bodu. Poldom s popisným číslom 15 sa tak stáva centrálnym miestom aktivít, kde bude ožívať baťovské dedičstvo mesta.

Foto: Katarína Janíčková

Mesto, ktoré prišlo o svoje meno

Baťovany, ako sa mesto Partizánske pôvodne nazývalo, sú jedinečným projektom urbanizmu Ideálneho priemyselného mesta – jediného projektu firmy Baťa s takýmito ambíciami na Slovensku. 

Zároveň sú svojimi špecifikami (spôsobenými prevažne spoločenskou situáciou) výnimočné aj v kontexte iných baťovských sídel, čím naberajú medzinárodný význam. Mesto vzniklo ôsmeho augusta 1938 na pozemkoch obce Šimonovany, ktoré pre účel výstavby nového satelitu odkúpila firma Baťa. 

Foto: Katarína Janíčková

V tomto čase už stavebné oddelenie firmy Baťa vypracovalo ucelenú koncepciu “Ideálne priemyselné mesto”. V Čechách podľa nej vznikli mestá Zruč nad Sázavou a Sezimovo Ústí. 

Na Slovensku je jediným takýmto mestom Partizánske, ktoré v tom čase nieslo názov Baťovany. Jedným z dôležitých baťovských hesiel, ktorými sa Ideálne priemyselné mesto riadilo, bolo – „Pracovať kolektívne, bývať individuálne.“ To sa napĺňa vo výstavbe obytnej štvrte, v ktorej boli realizované rodinné domy, najčastejšie v spojení dvoch bytových jednotiek, tzv. dvojdomov (jedna z týchto dvoch bytových jednotiek sa nazýva poldom). 

Foto: Katarína Janíčková

Dedičstvo, ktoré treba chrániť

Občianske združenie Fabrika umenia realizovalo svoje predchádzajúce aktivity o popularizácii baťovskej architektúry v rámci svojich podujatí, ale aj prehliadok mesta, či v online priestore na platforme batovany.sk.

Foto: Katarína Janíčková

Baťa point je naplnením potreby zastrešenia a rozšírenia týchto aktivít. Turistom*kám pomôže k lepšej orientácii a získaniu potrebných informácií. Miestnym obyvateľom*kám zas sprostredkuje hodnoty, ktoré je potrebné chrániť pre ďalšie generácie.  

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Partizánske.

Pred rekonštrukciou, Foto: Katarína Janíčková
Po rekonštrukcii, Foto: Katarína Janíčková

Fabrika umenia je kultúrno-komunitná platforma, ktorá v Partizánskom rozvíja umenie a kultúru. V projektoch hľadá fúziu medzi kvalitnou umeleckou produkciou a oslovovaním komunity s dôrazom na jej budovanie a rast. Pre Fabriku umenia je dôležité prinášanie nových kultúrnych formátov, rovnako ako aj budovanie povedomia o hodnotách architektúry mesta. Organizuje kultúrne podujatia pre verejnosť, pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorila sprievodcu po architektúre v tlačenej aj webovej podobe, je inciátorom turisticko-informačnej kancelárie Baťa point. Fabrika umenia prevádzkuje web batovany.sk Poslaním Fabriky umenia je budovať kultúrno-komunitný priestor v Partizánskom, ktorý podnieti a prispeje k rastu kultúry, mesta, regiónu, ale hlavne človeka ako takého.

Mohlo by vás zaujímať: