Trstenou dolinou na Brezovú

10

Trstená dolina je menej známa a určite aj menej frekventovaná sestra Drahožickej doliny. Od osady Poždol vo Veľkých Uherciach vás vie povodiť cestičkami po neznámych miestach, pekných lúkach a spoľahlivo vás dovedie až na Brezovú.

Pohľad na Poždol a časť Trsteného vrchu

Medzi veľkouhereckým Poždolom a hornoveským Pácovom sa týči Trstený vrch s výškou 436 m, podľa ktorého je pomenovaná Trstená dolina. Začína pri osade Poždol vo Veľkých Uherciach. Opäť pekná cesta, hodná objavovania. Ako dopravný prostriedok na preskúmanie doliny volíme bicykel, vďaka ktorému sa celkom rýchlo vieme presúvať po peknej ceste. Samotným Trsteným vrchom neprechádzame. Pokiaľ sa však vyberieme Veľkouhereckým okruhom /Veľké Uherce – hrádza Veľkouhereckej priehrady – sedlo Pácov – Trstený vrch – Brezová – Dobrolínske skaly – sedlo Ostrá – Vojtechov – Drahožická dolina –  Veľké Uherce/, nemáme šancu obísť ho. Z úvodu je to prudšie stúpanie, ale potom už len pekným hrebeňom až k radobickým štálom a Brezovej. Teraz však táto trasa nie je centrom nášho záujmu. Trstený vrch tvorený teplomilnými panónskymi dubovými lesmi budeme tentokrát sledovať len z ľavej strany, z cestičky, ktorá vedie dolinou.

Na zimnom hrebeni Trsteného vrchu

Príjemnú cestu lemuje z pravej strany listnatý les, ktorý zabezpečuje stále prítomný tieň. Oceníme ho najmä v letných mesiacoch. Pred nami vidíme Hrubý vrch, jednoducho rozpoznateľný vďaka vysielaču, ktorý sa nachádza na jeho zalesnenom vrchole. Je to náš vizuálny sprievodca, ktorý nás ubezpečuje, že naozaj smerujeme k Brezovej.

Cesta ideálna aj pre cyklistov nás privádza k odbočke vľavo. Poznať ju, pretože je rozjazdená autami kvôli ťažbe. Tu sa kľudne nechajme zlákať odbočkou a využime možnosť osviežiť sa pri studničke. Osviežení sa vrátime späť na cestu, ktorá nás popri pekných lúčkach privádza k chatovej osade nazývanej Belaneje štále. Kedysi obývané miesta teraz slúžiace ako chatová oblasť zasadená vo veľmi peknej prírode. Na nedostatok kľudu, pokoja a prírodnej krásy sa tu človek sťažovať nemôže.

Studnička v blízkosti Poždolu
Na Belaneje štáloch

Cestička sa nám za poslednou chatou rozdeľuje. Jedna nás vedie do lesa (tou nepôjdeme) a druhá cesta, z ľavej strany, popri lúke cez pekný les, až na štále Brezová. Vstupu z lesa na lúku predchádza prudký kopec. Tu musíme bicykle tlačiť, ale určite záleží od kondície cyklistu, či si kopec vychutná zo sedla bicykla, alebo ho vyšľape až k lúke. Po malej chvíli a krátkom stúpaní cez lúku sa dostávame k turistickej chate patriacej veľkouherským turistom.  

Vstup na lúku
Chata na Brezovej patriaca turistom

Brezová – to sú rozsiahle lúky a pastviny, ktoré sa nachádzajú nad obcou Radobica. Zaujímavosťou je, že katastrálne patria do Veľkých Uheriec, hoci sa môže zdať, že bližšie majú k Radobici. Samotná Brezová v sebe ukrýva mnoho krás. Nadväzujú na ňu Dobrolínske skaly – NPR /o nich samostatne v inom článku/.

Horná časť Dobrolínskych skál

Lúky v sebe ukrývajú aj starú osadu, ktorú bola ešte v minulom storočí obývaná nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Nemeckí kolonisti mali v minulosti veľký podiel pri utváraní miest, rozvoji baníctva, hutníctva a remesiel. Práve Brezovú obývali vďaka jej blízkosti s Veľkým Poľom a Pílou, kde sa v minulosti ťažilo striebro a olovo. Po druhej svetovej vojne nemecky hovoriace obyvateľstvo odchádza z územia Slovenska a to isté platí aj pre Brezovú. Domy tu zostávajú opustené a odovzdané času a prírode. Tí sa s nimi pomaly, ale isto vysporadúvajú.

Jedna z rúin domu na Brezovej

Osady, ktoré vznikali na miestach ako je Brezová, úplne rešpektovali prírodu a boli s ňou v súlade. Obyvatelia na stavbu využívali materiál, ktorý bol v prírode k dispozícii (drevo, kameň), akceptovali krajinu a prispôsobovali svoj život tomu, čo im príroda ponúkala. Najdôležitejšia k životu bola vždy pre ľudí voda. Tá sa nachádza aj na Brezovej, dnes v podobe upravenej studničky. Voda v minulosti slúžila pre potreby tu žijúcich ľudí, pre hospodárske zvieratá, ale aj na zavlažovanie malých úžitkových záhrad.

Posledným obyvateľom s trvalým pobytom na Brezovej bol Mikloš Urban. Zo stránky veľkouherských turistov sa dozvedáme: „Návšteve chlapcov z Uheriec sa vždy potešil. Cez deň mu pomáhali pri poľnohospodárskych prácach, večer odháňali diviakov z poľa a v noci v jeho dielničke so záujmom počúvali jeho najnovšie, ale i notoricky známe príhody o zvieratách a pytliakoch.“

Brezová je súčasťou Veľkouhereckého okruhu, kde tvorí jednu zo zastávok. Za návštevu stojí aj samostatne a v každom ročnom období. Nachádzajú sa tu ešte staré ovocné stromy odrôd, ktoré už tak ľahko inde nenájdeme. Neustále je tu čo obdivovať. Miesto ponúka krásne výhľady až k Strážovu a z opačnej strany na lúky Veľkého Poľa. Ideálne miesto pre oddych. Trstená dolina ponúka len jednu z možných ciest, ako sa sem dostať.

Brezová v zime
Výhľady z Brezovej