Sídlisko na ľavom brehu rieky Nitry. Šípok a jeho premeny v čase

15

Dejiny sídliska Šípok sa začali písať koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia. V priebehu štyroch desaťročí na bývalých poliach, pasienkoch, horských lúkach a zalesnených územiach vyrástla moderná mestská časť s výškovými budovami, panelákmi, obchodným centrom a kostolom. Obdobie prudkej výstavby je najlepšie vidieť pri porovnávaní  dobových a súčasných fotografií. A práve takéto jedinečné koláže starých a nových fotografií vám prinášame v nasledujúcom článku.

Sídlisko Šípok je jedinou mestskou časťou Partizánskeho, ktorá leží na ľavom brehu rieky Nitry. Jeho počiatky spadajú do roku 1978, keď boli schválené projektové úlohy na obytné súbory v lokalite „Slepačka“ pri Malých Uherciach. Najmasívnejšia výstavba sídliska prebiehala medzi rokmi 1986 až 1990. Prvé roky života na Šípku boli mimoriadne náročné, no svojím spôsobom pôvabné. Nové paneláky poskytli teplo domova mladým rodinkám, ich okolie však dlhé mesiace pripomínalo stavenisko a chýbali mu základné prvky infraštruktúry a občianskej vybavenosti. Tieto chybičky krásy postupne samospráva odstraňovala a život na sídlisku sa zlepšoval. Niekdajšiu podobu sídliska môžeme porovnať so súčasnosťou vďaka nasledujúcim fotografiám.

Ľavý breh rieky Nitry spomína na rušné roky výstavby sídliska:

Mohutný stavebný ruch na Šípku už dávno utíchol:

Na lúkach vyrástli paneláky, časom ich plášte vybledli a zmenili sa ich fasády, no vrch Šípok zostáva nemenný:

Boli časy, keď pri rozostavaných bytovkách vrcholila žatva:

Minulosť a súčasnosť sídliska Šípok:

Zdroje:

Literatúra:

  • VLADÁR – WIEDERMANN (ed.). Partizánske. Staré a nové epochy. Bratislava, 2000.

Dobová tlač:

  • Úderník, ročník L., číslo 43, 3. november 1989.
  • Tempo, ročník LI., číslo 38, 5. október 1990.
  • Tempo, ročník LII., číslo 15, 12. apríl 1991.
  • Tempo, ročník LIII., číslo 30, 14. august 1992.

Fotografie:

  • Historické fotografie sídliska Šípok redakcii poskytol Pavel Balažka
  • Súčasné fotografie nafotil Radovan Števula
  • Spojenie fotografii vytvoril Jozef Števula