Naše kaštiele: Impozantný neobarokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

30

Klátova Nová Ves sa môže pýšiť tromi kaštieľmi. Každý z nich je úplne špecifický jednak svojimi dejinami, ale na prvý pohľad aj architektonickým slohom, v ktorom vznikli. V našej sérii sme sa venovali renesančnej tvŕdzi aj secesnej perličke. Dnes prichádza na rad posledný klátovskonovoveský kaštieľ.

Najokázalejší z kaštieľov v Klátovej Novej Vsi vznikol v barokovom slohu v druhej polovici 18. storočia. Postavila ho rodina Husárovcov. Neskôr prešiel do rúk rodín Marcibáni, Migazzi a prešiel prestavbou okolo roku 1860.

Foto: Katarína Janíčková

Zásadnou zmenou preň (aj pre celé okolie) však bol najmä príchod rodiny Haupt-Stummer. Celé panstvo totiž kúpila bankárska rodina Haupt-Stummerovcov v roku 1884. Títo bohatí podnikatelia prišli do oblasti Ponitria v druhej polovici 19. storočia. August Stummer kúpil kaštieľ a panstvo v Tovarníkoch a mnohé okolité veľkostatky (Urmince, Ludanice, Chrabrany a pod.). Rodina sa stala jedným z najväčších vlastníkov pôdy a lesov v okolí.

Majetok v Klátovej Novej Vsi získal Leopold Haupt v roku svojho sobáša
s Augustou Stummerovou, čím vznikla zároveň rodina Haupt-Stummer. Leopold sa postaral o mimoriadny rozvoj obce a okolia. Zaoberal sa poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom, založil kameňolom a žrebčín. Okrem podnikateľskej činnosti bol aj zakladateľom škôlky v obci a nemocnice v blízkych Topoľčanoch.

Foto: Katarína Janíčková

Haupt-Stummerovci prestavali barokový kaštieľ do modernej, novobarokovej podoby. Novobarok je najnovší z historizujúcich slohov 19. storočia, inšpiruje sa barokovými prvkami a zasadzuje ich do vtedajšej modernej architektúry. Barón Leopold dal prepojiť staršie časti kaštieľa s hospodárskymi časťami okrúhlou dvoranou a zimnou záhradou s palmami. Vznikla tak stavba zaujímavého, nepravidelného tvaru. Fasáda bola upravená do spomínaného novobarokového slohu. Zaujímavým riešením bolo napojenie kaštieľa na elektrický generátor, ktorý vyrábal energiu vodným kolesom na miestnom potoku Vyčoma.

Foto: Katarína Janíčková

Rekonštrukciou prešiel aj park okolo kaštieľa – vzniklo v ňom jazierko, umelá jaskyňa a pridané boli malé architektonické prvky. K časom Leopolda Haupt-Stummera sa viaže aj návšteva slávneho maďarského hudobného skladateľa Bélu Bartóka v obci a v kaštieli.

Barón Leopold zomrel pri nehode počas poľovačky v roku 1924. Jeho syn Leo bol posledným šľachtickým obyvateľom kaštieľa v Tovarníkoch. Dcéra Gertrúda s manželom dostali od otca secesný kaštieľ v Janovej Vsi. Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi aj s veľkostatkom zdedila po otcovi dcéra Karola, vydatá za Tibora Biedermana.

Foto: Katarína Janíčková

Krásny kaštieľ podnikavej barónskej rodiny bol na sklonku druhej
svetovej vojny vyrabovaný a neskôr skonfiškovaný. V druhej polovici dvadsiateho storočia bol kompletne obnovený a odovzdaný do užívania štatistickému úradu ako školiace pracovisko. V roku 2020 prebehla médiami informácia, že štatistický úrad chce objekt predať, jeho budúci účel je teda zatiaľ neznámy. Keďže ide skutočne o mimoriadne krásnu stavbu, významnú pre históriu regiónu, nebolo by na škodu, keby mohla byť viac prístupná verejnosti.

Tento článok vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Dell.

Zdroje:

  • BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján. Kultúrno-historické pamiatky Stredného Ponitria. Topoľčany, 2015.
  • Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok I., Bratislava. 1968 – 1969.
  • UHLÁR, Vlado. Okres Topoľčany. Historicko-vlastivedná monografia. Bratislava, 1988.
  • ŠKUBLA Pavol, Hrady, zámky a kaštiele Slovenska, Perfekt 2014
  • LACIKA Ján – KOLLÁR Daniel, Kultúrne krásy Slovenska, Kaštiele, Dajama 2008