Na Červenej ulici vznikne BAŤAPOINT

8

Dozvedeli ste sa o výnimočnosti Partizánskeho a chcete ho navštíviť? Kde sa dostanete k dobrým informáciám? Čo treba určite vidieť a aké miesta navštíviť? Odpoveďou na tieto otázky by mohol byť novovznikajúci projekt BAŤAPOINT.

O hodnotách architektúry a urbanizmu v Partizánskom rozprávame už niekoľko rokov, najnovšie o nich píšeme aj na tomto portáli. Veríme, že sa nám darí prenášať na vás toto vedomie a cítite výnimočnosť Partizánskeho. Tieto hodnoty chceme vyzdvihovať nielen vo virtuálnom priestore, ale chceme ich viac sprítomňovať aj priamo v meste. Túžime, aby sa Partizánčania vrátili k baťovskému odkazu, nanovo objavili svoju identitu a žili s vedomím, že pochádzajú z výnimočného mesta. Rovnako túžime po tom, aby sa Partizánske otváralo turistom, ktorí aj vďaka BAŤAPOINTU navštívia jedinečné mesto.

Fabrika umenia, Skrášlovací spolok Partizánske a Mesto Partizánske podpísali Memorandum o vzájomnej splupráci so zámerom spustenia projektu BAŤAPOINT, ktorý bude sídliť v poldome na Červenej ulici v Partizánskom.

BAŤAPOINT je projektom informačno-turistického a zároveň komunitno-kultúrneho centra. Jeho cieľom je vytvoriť miesto kontaktu s baťovským odkazom v meste Partizánske. Miestom, na ktorom získate všetky informácie o baťovskej histórii mesta. Zároveň pokladáme za dôležité, aby projekt nezostal pasívnym pre obyvateľov Partizánskeho. Spolu s turisticko-informačným bodom chceme vytvoriť priestor pre vzdelávanie, kultúru, stretávanie sa, miesto pre komunitu. BAŤAPOINT má byť miestom spolupráce. Preto dúfame, že dokážeme vytvoriť komunitný priestor, v ktorom budú svoje aktivity tvoriť aj iné združenia, či jednotlivci. Špeciálne sme radi za prísľub spolupráce s Klubom Absolventov Baťovej školy práce.

Silným záväzkom, ktorý memorandum nesie, je záväzok Mesta Partizánske zrekonštruovať dom v súlade s architektonickými, stavebnými a dobovými zásadami. Rekonštrukcia, ako aj neskoršie stavebné zásahy, budú prebiehať pod dohľadom odborníkov na baťovskú architektúru. Táto časť mesta by mala byť pamiatkovou zónou a k rekonštrukcii domov by sa malo pristupovať veľmi citlivo. Žiaľ túto otázku sa nedarí riešiť už mnohé roky a tak aspoň snaha o zachovanie tohoto poldomku dáva maličkú nádej, že s požiadavkou verejnosti sa hodnoty a dedičstvo patriace obyvateľom Partizánskeho podarí zachovať.


Projekt BAŤAPOINT je stále v prípravnej fáze. V najbližších mesiacoch sa budeme venovať najmä projektovým aktivitám a získavaniu prostriedkov na plynulý chod priestoru. Mesto Partizánske by malo pristúpiť k odbornej rekonštrukcií priestorov. Veríme, že začiatkom roka 2021 budeme môcť dom sprístupniť, aby si rýchlo začal budovať priestor na kultúrnej a turistickej mape Hornej Nitry. Radi vás uvidíme.

Autorka je zakladateľkou OZ Fabrika umenia a riaditeľkou portálu batovany.sk