Kamenní svedkovia dejín – Bohatá história a panoramatické výhľady hradu Uhrovec

6

Hrad Uhrovec dodnes patrí k najveľkolepejším hradom na našom území. Nachádza sa len pár desiatok kilometrov od Partizánskeho. Výborný prístup a pomerne dobre zachovaná ruina hradu sú predpokladmi k tomu, aby miesto patrilo k výrazným turistickým lákadlám v našom okolí. Okrem toho je daná lokalita bohato spojená s históriou a ponúka rôzne benefity aj pre náročnejších návštevníkov.

Samotný hrad stojí na hradnom vrchu, ktorý je situovaný do pohoria Strážovských vrchov. Ponúka pekné panoramatické výhľady, a to najmä na časť pohoria s dominantným Rokošom. Zaujímavosťou je, že práve na tomto mieste vyrástol tak veľký a pekný hrad. Nenachádzala sa tu totiž žiadna významná cesta, ktorú by strážil a tak môžeme predpokladať, že hrad vznikol tak, ako mnoho iných na našom území, ako strážny kamenný hrad pred vpádmi Tatárov. Jeho počiatky siahajú až do 13. storočia. Dlho sa predpokladalo, že ho dal postaviť Matúš Čák Trenčiansky – pán Váhu a Tatier. Pravda je, že hrad vlastnil, ale postaviť ho dal Peter Báš, ktorý dokonca predal časť svojho majetku, aby ho mohol dokončiť. Tu sa do deja zaplietol práve Matúš Čák, ktorému sa hrad natoľko zapáčil, že ho veľmi nevýhodnou výmenou, samozrejme pre Báša, získal do svojho vlastníctva. Za hradné panstvo dostal Peter Báš tri bezvýznamné dediny v Tekove. Výmena sa uskutočnila v stave smrteľného strachu, ako to spomína Mikuláš Báš, syn Petra Báša v listine kráľa Ondreja III. Čákovci, ktorí prišli na naše územie, nemali na Slovensku hrad, ktorý by bol ich rodovou pevnosťou. Na viac ako 10 rokov sa ním stal práve Uhrovec. V roku 1296 získava Matúš Čák hrad v Trenčíne, kde sa zdržiaval viac ako 50 rokov. V marci 1321 M. Čák Trenčiansky umiera a to je podnet, aby uhorský kráľ získal späť všetko, čo Matúš Čák počas svojho života aj veľmi kľukatými a nekalými praktikami nahonobil. Uhrovec spolu s Oponicami, Prievidzou a Bojnicami boli ako prvé obsadené bez boja. Kráľ daroval hrad Uhrovec kráľovskému notárovi, čiže človeku, ktorý mu bol priamo podriadený, čím si potvrdil svoju vládu nad daným územím. Neskôr patril Uhrovec Ctiborovi zo Ctiboríc, pánovi Beckova. Po tom, ako rod Ctiborovcov vymiera, pripadá hrad do rúk uhorských kráľovien. Krásny a veľký hrad v roku 1547 Ferdinad, uhorský kráľ, daroval Františkovi Zayovi a práve v držbe Zayovcov hrad zostáva až do svojho úpadku. Ešte na začiatku 19. storočia dali Zayovci na hrade opraviť strechy, ale hrad v revolučných rokoch 1848 za nejasných okolností vyhorel.

Pohľad na hrad z jednej z prístupových ciest, Foto: Juraj Padych

Legenda, ktorá sa viaže k hradu Uhrovec, hovorí o ženskej sile a odhodlaní. Vraví sa, že pod Uhrovcom sa objavili Turci, ktorí chceli dobiť hrad a na brehoch neďalekého potoka pripravovali svoj útok. Hradná pani vytušila, čo sa chystá a odvážnym počinom zachránila hrad. Stalo sa to tak, že presným zásahom z hradu trafila a smrteľne zranila kúpajúceho sa tureckého veliteľa. Keď Turci videli, čo dokáže odhodlaná žena, zľakli sa a spod hradu utiekli. Toto vraví legenda. Pravdou však je, že hrad nebol nikdy dobitý a v čase nepokojov poskytoval útočisko nielen pánom hradu, ale aj miestnym šľachticom.

Časť horného hradu, Foto: Katarína Janíčková

Na záchrane hradu sa podieľali v minulosti dve občianske organizácie. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva a Občianske združenie Hrad Uhrovec. Nadácii sa podarilo naplniť svoje ciele a od roku 2017 je v likvidácii. Nadácia zabezpečovala výskum a záchranu vybraných hradných lokalít na území Slovenska. Práve Uhrovec bol nosným projektom nadácie, keďže sa zachoval s architektonickými prvkami, ktoré boli dostatočne komplexné.

Záchranné práce na hrade neustále pokračujú, Foto: Katarína Janíčková

Projekt záchrany hradu stále pokračuje a už viac ako 20 rokov sa na hrade pracuje a je to naozaj vidno. V minulom roku bola dokončená obnova hospodárskej budovy, ktorá tvorí dominantu dolného nádvoria. Jednou z významných prác na hrade bola aj rekonštrukcia pôvodného vstupu do hradu / mosta na troch nosných pilieroch, ktoré sa v určitej podobe zachovali pred bránami hradu. Most bol navrhnutý podľa kresieb z 18. storočia a pôvodnými technikami bol v rámci dvojtýždňového workshopu postupne zhotovovaný tesármi z Nórska, Nemecka, Litvy, Česka, Poľska a Slovenska. Bol to unikátny projekt, ktorý vstupnému objektu navrátil jeho prioritnú funkciu. Okrem toho aj vstupná brána prešla výraznou obnovou, niektoré jej časti boli v rokoch 2003-2006 domurované a do brány sa vrátil aj vstupný portál. Výraznými premenami prešiel aj renesančný palác zo 16. storočia, ktorý slúžil v minulosti ako obytná a reprezentatívna budova.

Hospodárska budova, ktorej záchrana bola ukončená v roku 2020, Foto: Juraj Padych
Obnovená vstupná brána, Foto: Katarína Janíčková

Pri výskume sa zistilo, že pôvodné trámy v jeho najstaršej časti sú z roku 1254 a hradná kaplnka skrýva pod ochrannou omietkou 600-ročné maľby, ktoré čakajú na odbornú rekonštrukciu. Práve kaplnka predstavuje najväčšiu umelecko-historickú hodnotu hradu. Je jedinou zachovanou hradnou kaplnkou z 13. storočia a prekryté maľby jej hodnotu len navyšujú. Okrem toho sa v tomto priestore nachádza krypta, ktorá je vyhĺbená až do skalného podložia.

Interiér hradnej kaplnky, ktorá skrýva vzácne fresky pod ochrannou omietkou, Foto: Katarína Janíčková

Uhrovec patrí naozaj k skvostom, ktoré môžeme v našom okolí nájsť. Je prístupný celoročne a viac prístupových ciest, ktoré k nemu vedú, dávajú priestor k tomu, aby si návštevník vybral od jednoduchších výstupov až k tým náročnejším, ale kratším. Najfrekventovanejšími cestami sú práve tie z Uhrovského Podhradia. Na konci obce sa po ľavej strane nachádza kameňolom, kde sa dá nechať auto a cestou pomedzi záhradky po turistickej značke vystúpiť strmšou trasou až na vrchol hradného kopca. Okrem toho sa môžeme vydať aj trasou, ktorá nás nenáročnými serpentínami privedie taktiež až k hradu. Daná cesta je dlhšia, ale vhodná pre rodiny s deťmi a aj nenároční turisti si ju užijú.