Tribečské jednohubky #6 – Nenápadná Kovarská hôrka, prírodná rezervácia so vzácnym rastlinstvom a malebnou kaplnkou

15

Keď prechádzate autom z Nitry do Partizánskeho, pravdepodobne si ju ani nevšimnete. Nenápadný a drobný vŕšok nad obcou Kovarce sa ľahko stratí v zelenom mori hustých tribečských lesov. Ak by však išlo len o nejaký krtinec za dedinou, nepísali by sme o ňom. Kovarská hôrka je prírodnou rezerváciou so vzácnym rastlinstvom a na jej západnom úbočí stojí malebná kaplnka svätej Anny.

K najvyhľadávanejším pochúťkam pohoria Tribeč patria prechod hrebeňa Zoborských vrchov s bájnym Zoborom, ďaleko od civilizácie odstrčený Javorový vrch alebo tajuplný Veľký Tribeč. Rozsiahle horstvo však ponúka aj množstvo chutných jednohubiek, ktoré sú roztrúsené okolo hlavného hrebeňa. Sú to unikátne tribečské hôrky. V šiestom článku zo série Tribečské jednohubky navštívime Kovarskú hôrku nad dedinkou Kovarce.

Prírodné ingrediencie tribečskej jednohubky

Nevysoká hôrka nad Kovarcami sa dvíha do výšky 345 m n. m. a leží v západnej časti pohoria Tribeč. Severne od nej sa týči jej vyššia a mohutnejšia susedka Hrdovická. Pomedzi obe hôrky sa vinie modrá turistická značka, ktorá tvorí spojnicu medzi obcou Kovarce a Veľkým Tribečom, najvyšším bodom záhadami opradeného pohoria.

Vrchol Kovarskej hôrky, foto: Radovan Števula

V roku 1993 bola na Kovarskej hôrke vyhlásená prírodná rezervácia. Predmetom ochrany je vzácna vegetácia atlantického typu, ktorá rastie na kyslom kremencovom podklade. Skutočnou vzácnosťou je hojný výskyt hrdobárky páchnucej. Táto rastlinka rastie v rámci celej Slovenskej republiky len v tejto časti Tribeča.

Stromy a rastliny na Kovarskej hôrke vyrastajú z kremencového podkladu, foto: Radovan Števula

Vrchol hôrky je z veľkej časti zarastený, a preto ponúka len obmedzený výhľad severným a východným smerom na Hrdovickú a hlavný hrebeň pohoria. Počas výstupu po západom svahu kopca sa však otvárajú ďalšie pekné pohľady na Oponický hrad a dedinky roztrúsené v povodí rieky Nitry.

Ako si najlepšie vychutnať túto tribečskú jednohubku?

Na Kovarskú hôrku sa dá dostať priamo z obce Kovarce. Zozačiatku výstupu treba sledovať modrú turistickú značku. Po zhruba 1500 metroch sa cesta rozdvojuje. Na tomto mieste je potrebné opustiť turistické značenie a vybrať sa vpravo poľnou cestou, ktorá vedie okolo kaplnky svätej Anny a neveľkého statku až k zalesnenému úbočiu hôrky. Spoľahlivé lesné cestičky následne privedú turistov až na najvyšší bod vŕšku.

Kovarská hôrka a jej širšie okolie na mape, mapový podklad: https://mapy.dennikn.sk/

Počas krátkeho výstupu na Kovarskú hôrku povedú poľné cestičky kroky turistov popri kaplnke sv. Anny. Ide o mimoriadne zaujímavý objekt, ktorý bol postavený v historizujúcom stavebnom slohu medzi rokmi 1879 až 1880 ako mauzóleum rodiny Wágnerovcov. Kaplnku nechal vystavať Andrej Wágner, významný budapeštiansky lekár a člen lekárskeho konzília na panovníckom dvore. Do rodinnej krypty, ktorá sa nachádza pod kaplnkou, boli neskôr umiestnené truhly s pozostatkami dvanástich členov rodiny Wágnerovcov vrátane pozostatkov iniciátora výstavby kaplnky.

Kaplnka svätej Anny stojaca na úpätí Kovarskej hôrky, foto: Radovan Števula

V roku 1965 boli kaplnka i rodinná hrobka Wágnerovcov vyrabované a postupne spustli. V súčasnosti sa dobrovoľníci pokúšajú zachrániť toto významné a malebné miesto nad dedinkou Kovarce.

Tribečská jednohubka vo svetle reflektorov

Všetky tribečské hôrky sú mimoriadne fotogenické. V závere článku vám preto ponúkame niekoľko záberov na Kovarskú hôrku.

Dobre viditeľné ruiny Oponického hradu zo svahov Kovarskej hôrky, foto: Radovan Števula
Výhľad západným smerom od kaplnky svätej Anny na dedinky pri rieke Nitre, foto: Radovan Števula
Výhľad z vrcholu Kovarskej hôrky na jej susedku Hrdovickú, foto: Radovan Števula

Zdroje:

  • Chránené územia (dostupné online: http://uzemia.enviroportal.sk/Maloplosky.aspx),
  • Kaplnka svätej Anny (dostupné online: https://www.pamiatkynaslovensku.sk/kovarce-kaplnka-kostol-sv-anny),
  • Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR (dostupné online: https://old.uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/808).