Tribečské jednohubky #3 – Kopanica ukrýva unikátnu Kamennú bránu

15

Obec Kolačno obklopujú vrchy, hôrky a vŕšky zoradené do tvaru polmesiaca. Z tohto horského prstenca vyčnievajú najmä Veľký Vracov, Michalov vrch, Kopanica a Osečný vrch, ktoré presahujú výšku 500 m n. m. V nasledujúcom článku zaostríme práve na najmenej nápadnú Kopanicu ukrývajúcu vo svojich strmých svahoch výnimočné turistické skvosty a malebné zákutia.

K najvyhľadávanejším pochúťkam pohoria Tribeč patria prechod hrebeňa Zoborských vrchov s bájnym Zoborom, ďaleko od civilizácie odstrčený Javorový vrch alebo tajuplný Veľký Tribeč. Rozsiahle horstvo však ponúka aj množstvo chutných jednohubiek, ktoré sú roztrúsené okolo hlavného hrebeňa. Sú to unikátne tribečské hôrky. V treťom článku zo série Tribečské jednohubky navštívime Kopanicu.

Prírodné ingrediencie tribečskej jednohubky

Kopanica (s lokálnym názvom Skále) je vrch dosahujúci nadmorskú výšku 523 metrov. Leží takmer uprostred vyvýšeniny medzi obcami Brodzany, Kolačno a Veľký Klíž. Z horského hrebeňa Kopanicu vyčleňujú pomerne výrazné sedlá. Na západ od vrcholu je to sedlo Plešovica a na východe je to sedlo pod Veľkým Cerkom s Červenou kaplnkou. Práve tieto hlboké sedlá v spojení so skalnatým charakterom vrcholových partií, na ktorých rastú kríky a nízke stromy, umožňujú, aby sme o Kopanici hovorili ako o tribečskej hôrke.

Vrcholové partie hôrky Kopanica s lokálnym názvom Skále (fotografia: Radovan Števula)

Z vrcholu Kopanice sa otvára obmedzený výhľad do Liškovej doliny a do doliny Veľkého Klíža a Klátovej Novej Vsi. Lepšej panoráme zabraňuje vegetácia. Ak však turista bez kvalitných výhľadov nevydrží, riešenie je vzdialené pár krokov. V južných svahoch Kopanice sa nachádza kóta Chotenovec týčiaca sa do výšky 475 m n. m. a ponúkajúca otvorenejšie pohľady na okolitú krajinu.

Skutočnou turistickou lahôdkou Kopanice sú skaly a skalné útvary v jej okolí. Ako sme už vyššie spomínali, aj samotný vrchol hôrky je tvorený podlhovastou skalou, ktorá sa prudko zvažuje na juh, no najväčšie prekvapenie Kopanica ukrýva vo svojich severných svahoch. V mohutných skalných amfiteátroch sa na sever od hôrky nachádza unikátna Kamenná brána. Ide o absolútne ojedinelý a výnimočný skalný útvar. Kamenná brána je skutočnou perlou okolia Partizánskeho.

Unikátna Kamenná brána vsadená do strmých severných svahov Kopanice (fotografia: Radovan Števula)

Ako si najlepšie vychutnať túto tribečskú jednohubku?

Východiskom pre putovanie za krásami, ktoré ponúka hôrka Kopanica, môžu byť obce Brodzany, Kolačno alebo Veľký Klíž. Z Brodzian vedie pravidelné stúpanie po modrom turistickom značení do sedla Plešovica. Odtiaľ môžu odhodlaní turisti zamieriť na východ a sledovať malé tabuľky s nápismi „Kamenná brána“ a „Skále“, ktoré ich privedú na Kopanicu.

Hôrka Kopanica a jej širšie okolie na mape (mapový podklad: mapy.cz)

Dobrodruhovia začínajúci svoju púť na hôrku vo Veľkom Klíži si taktiež môžu vybrať modrú trasu cez sedlo Plešovica. Ponúka sa však aj alternatíva po neoznačených zvážniciach, ktoré turistov privedú do sedla pod Veľkým Cerkom s Červenou kaplnkou. Od sedla sa dá ďalej pokračovať západným smerom. Aj z tejto strany pomáhajú turistom tabuľky s označením „Skále“.

Červená kaplnka v sedle pod Veľkým Cerkom (fotografia: Radovan Števula)

Neznačené cesty vedú na Kopanicu tiež z obce Kolačno. Pod malebnou samotou Hlboké sa nachádzajú dve križovatky lesných ciest. Turisti sa musia po nich vybrať západným smerom. Zvážnice ich vovedú do strmej doliny, ktorá je ukončená masívnymi skalnými stenami s Kamennou bránou. Práve táto cesta na Kopanicu je najnáročnejšia, no zároveň aj najkrajšia.

Tribečská jednohubka vo svetle reflektorov

Všetky tribečské hôrky sú mimoriadne fotogenické. V závere článku vám preto ponúkame niekoľko záberov na hôrku Kopanica.

Pôvabná lesná cestička vedúca na Kopanicu od sedla Plešovica (fotografia: Radovan Števula)
Začínajúce lúky na južných svahoch hôrky v lokalite Chotenovec (fotografia: Radovan Števula)
Vrchol tribečskej hôrky Kopanica (fotografia: Radovan Števula)

Zdroje:

  • Osečný vrch, Kopanica a Michalov vrch z Brodzian (dostupné online: https://hiking.sk/ hk/ar/4933/osecny_vrch_kopanica_a_michalov_vrch_z_brodzian.html).

Autorom titulnej fotografie k článku je Michal Slamka. Fotografiu redakcii poskytol Ivan Slamka.