Aj najmenšia obec má svoje tajomstvá

3

Najmenšou obcou okresu Partizánske je Livina, malá dedinka nachádzajúca sa medzi Nadlicami a Ostraticami. Možno by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že na takom mieste nič zaujímavé nie je. Opak je však pravdou. Tamojší kostolík skrýval dlhé roky tajomstvo, ktoré bolo odhalené až počas nedávneho architektonicko-historického výskumu.

Kostolík v Livine je zasvätený sv. Štefanovi, prvému kráľovi Uhorska. Štefan bol po tom, ako prijal krst, zrejme v roku 1000 korunovaný slávnou korunou, ktorú mu poslal pápež Silvester II. Aktívne, ohňom a mečom, sa pričinil o šírenie kresťanstva v Karpatskej kotline.

Kostolík k jeho úcte slúži stovke miestnych obyvateľov a je už z diaľky dobre viditeľný. Ešte donedávna sa pri jeho názve v zátvorkách ako datovanie uvádzal rok 1924. Zdalo by sa teda, že nejde o nič zvláštne, že je to jednoducho funkčné bohoslužobné miesto bez väčšej architektonickej či historickej hodnoty. Bolo všeobecne známe, že na mieste nového kostolíka bol kedysi starý, románsky kostol z 13. storočia, neskôr čiastočne goticky a barokovo prestavaný. Táto stavba však bola na začiatku 20. storočia v tak nevyhovujúcom stave z hľadiska statiky, že bolo potrebné s ňou niečo zásadné urobiť.

Nová podoba kostola

Václav Mencl, neskorší riaditeľ československého štátneho pamiatkového ústavu, v knihe Stredoveká architektúra na Slovensku z roku 1937 uvádza, že kostol v Livine bol zbúraný a na jeho mieste bol postavený nový. Takto sa o ňom uvažovalo až do roku 2009, keď sa pri drobných stavebných prácach ukázalo, že v skutočnosti nebol románsky kostol zlikvidovaný, ale naopak, zachovali sa z neho mnohé cenné prvky, ktoré sa zo stavebného hľadiska stali základom pre modernú úpravu zo začiatku 20. storočia.

Jedna z odkrytých a zachovaných častí románskeho kostola po výskume / foto: www.apsida.sk

Dôkladný architektonicko-historický prieskum odhalil románske obvodové múry a apsidy (výklenky) s cennými architektonickými prvkami. Odkryté detaily sú natoľko bohaté a hodnotné, že kostolík zrejme v čase svojho vzniku nebol významný iba pre miestnu komunitu, ale bol sakrálnou stavbou širšieho významu. Našli sa aj prastaré štrbinové okná, čiastočne aj s farebnou výzdobou a napr. výklenok pre sedadlo (sedília), taktiež so zachovanou farebnou výzdobou. Výskum odhalil viacero netypických a prekvapujúcich prvkov, vďaka ktorým môžeme konštatovať, že kostolík sv. Štefana v Livine patrí medzi najpozoruhodnejšie románske sakrálne objekty na území Slovenska.

Štrbinové okno s farebnou výzdobou / foto: www.apsida.sk

S témou skrytého tajomstva to síce nesúvisí, no za pozornosť stoja aj vitráže v kostole, konkrétne Zvestovanie Panne Márii, Ukrižovanie, Sňatie z kríža a Zmŕtvychvstanie, ktorých autorom je významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor Vincent Hložník.

Vitráž s vyobrazením Zmŕtvychvstania / foto: www.apsida.sk

Preto vždy, keď niekto povie, že v jeho regióne či obci nič nie je, minimálne v duchu oponujem. Všade niečo je. Všade je nejaký príbeh, tajomstvo, osobnosť či zaujímavosť. Najmenšia obec v okrese Partizánske je toho najlepším dôkazom.

Zdroje:

  • Kostol sv. Štefana v Livine (dostupné online: http://apsida.sk/c/1548/livina).

Fotografie boli použité so súhlasom správcov portálu www.apsida.sk.