Poklady Vtáčnika / Pralesné lokality s najvyšším stupňom ochrany

9

Vďaka dlhodobej iniciatíve a snahe ochranárov pribudla na Slovensku na konci roka 2021 nová Prírodná rezervácia – Pralesy Slovenska. Tvorí ju 76 lokalít, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach krajiny a doteraz boli nedostatočne alebo len málo chránené. Takéto územia sa nachádzajú aj v pohorí Vtáčnik.

Už dávno sa ozývali hlasy ochranárov volajúce po vytvorení nových rezervácií, ktoré by dostatočne ochránili staré lesy bez zásahov človeka. Tieto pôvodné prírodné územia nám totiž veľmi rýchlo ubúdajú. Snahy vyústili až do petície, ktorá zhromaždila viac ako 30 000 podpisov. Ešte predtým však bolo potrebné zmapovať územia a identifikovať miesta, ktoré potrebujú zvýšenú ochranu. Za všetkou touto snahou stoja ľudia v občianskom združení PRALES a WWF Slovensko.

Veľká skala, Foto: Hana Vanková

Slovensko sa zaviazalo k plneniu cieľov v rámci Karpatského dohovoru, alebo aj v Stratégií EÚ o ochrane biodiverzity do roku 2030, podľa ktorej  je „naliehavo potrebné zabezpečiť prísnu ochranu všetkých zvyšných klimaxových lesov a pralesov,“ ktoré majú osobitný význam pre ochranu biodiverzity.

„V rámci Karpatského dohovoru sme ako štát prijali záväzok identifikovať prirodzené lesy a pralesy. Keďže sme pralesy na Slovensku zmapované nemali, chopili sme sa tejto témy. A to aj v presvedčení, že je to téma, ktorá môže spojiť lesníkov a ochranárov. Nestalo sa. Pralesy sme zmapovali, ale od mnohých lesníkov sme si vypočuli veľa nepekných vecí. Výsledky mapovania pralesov napokon postupne uznali relevantné štátne inštitúcie, hoci na tejto ceste sme prišli o niekoľko stoviek hektárov pralesov. Preto by som sa chcel okrem všetkých čo sa podieľali na mapovaní a zabezpečení ochrany pralesov poďakovať osobitne všetkým lesníkom, ktorí vnímajú ochranu pralesov ako našu povinnosť voči budúcim generáciám,“ vybraté z tlačovej správy, hovorí Marián Jasík z OZ Prales.

Pod vrcholom Vtáčnika, v chránenom území, Foto: Hana Vanková

V zozname pralesov nájdeme aj oblasti, ktoré sa nachádzajú v pohorí Vtáčnik. Ochranu v rámci pohoria majú oblasti Bieleho Kameňa, Veľkej skaly, Veľkého Griča a samotného vrcholu Vtáčnika. Biely Kameň a Veľká skala, vrcholové časti Vtáčnika boli aj predtým chránené piatym stupňom ochrany a teraz ich nasleduje aj územie Veľkého Griča, ktoré malo predtým 1. stupeň ochrany. Jestvuje tu teraz reálna šanca, že dané lokality sa zachovajú aj pre budúce generácie.

Chránené územie prírodná rezervácia Biely Kameň, Foto: Hana Vanková

Tým, že slovenská legislatíva pozná 5 stupňov ochrany prírody, iniciatíva priniesla do 76 lokalít v rámci Slovenska najkomplexnejšiu ochranu. Piaty stupeň ochrany zaručuje miestu viac-menej jeho nedotknuteľnosť a záruku toho, aby miesto žilo prirodzeným životom bez zásahov človeka.

Zdroje:

www.pralesy.sk, Tlačová správa: Rezervácia Pralesy Slovenska je realitou. Zavŕšili sa dlhoročné snahy ochranárov, ktoré podporilo v petícií vyše 30-tisíc ľudí

www.slovensko.sk, Územná ochrana prírody