Po Stummerovcoch zostala v Horných Obdokovciach secesná ozdoba Ponitria

12

Secesia, posledný veľký umelecký štýl, ktorý sa presadil vo všetkých oblastiach umenia, ale tiež života. Sme na prelome 19. a 20. storočia, okolo nás vo veľkom víria pestré opakovačky starých štýlov, novogotika, novorenesancia, novobaroko, a zrazu prichádza niečo nové. Preto sa aj po francúzsky secesia označuje ako Art Nouveau, v angličtine zas často ako Modern Style. Veď sa len pozrite na kostolík sv. Alžbety v Bratislave, takzvaný Modrý kostol – akoby si kreatívny viedenský cukrár na prešporskú ulicu odložil luxusnú tortu s modrou polevou!

Čím ďalej od pulzujúcich centier moderného života, tým sú secesné pamiatky zriedkavejšie. V Horných Obdokovciach však máme jednu mimoriadnu stavbu viedenskej proveniencie. Ako sme už písali skôr, po Beréniovcoch sa vlastníkmi Obdokoviec stali Stummerovci, bohatí podnikatelia česko-rakúskeho pôvodu. Práve oni patrili k tým rodinám, ktoré pozdvihli Ponitrie na prelome storočí. Zavádzali inovácie, otvárali okná pokroku a snažili sa vetrať tú uhorskú zatuchnutosť, ktorá spôsobovala zaostávanie podunajskej monarchie a predznamenala aj jej skorý koniec.

Foto: Katarína Janíčková

Keď teda v roku 1896 zomrela barónka Augusta Stummerová (+47), pozval jej trúchliaci manžel barón Alexander do Obdokoviec viedenského architekta Emila Bresslera, ktorý navrhol celkom netradičné mauzóleum v novom, secesnom štýle. Emil Bressler bol v tom čase úspešným architektom, ceneným vo Viedni aj v iných mestách monarchie. Postupne mu boli zverované také budovy ako zámok v Jevišoviciach pri Znojme, zámok vo Schwechate či hrad Liechtenstein – veľa jeho prác bolo zameraných na modernizáciu a adaptáciu starších stavieb. Podobnú úlohu mu zadal neskôr aj barón Stummer, keď došlo k prestavbe obdokovského kaštieľa.

Foto: Katarína Janíčková

Poďme však späť k mauzóleu. Jeho výstavba trvala dva roky, do roku 1898. Podieľali sa na nej významní umelci a remeselníci toho obdobia, hlavným staviteľom bol Ján Rumpelmayer z Bratislavy, stolárske, sklárske, písmolejárske, klampiarske a iné práce dodali majstri z Bratislavy a Viedne.

Vo vnútri sa nachádzal drevený oltár s krížom a kovovým korpusom Krista, po bokoch sa vo výklenkoch nachádzajú vyobrazenia Panny Márie a svätého Jozefa. Samotná krypta sa nachádza v podzemí, k barónke Auguste bol neskôr pochovaný aj jej manžel barón Alexander.

Foto: Katarína Janíčková

Secesné mauzóleum Stummerovcov je architektonickým prvkom, ktorý opäť zaraďuje náš širší región na mapu moderného vývoja umenia. S vďačnosťou je potrebné hľadieť na osvietenú šľachtu, prinášajúcu pokrok v oblasti techniky, ale aj umelecké novátorstvo taktiež do vzdialenejších kútov monarchie.

Zdroje:

  • Krajský pamiatkový ústav Nitra: Archívny a reštaurátorsky výskum mauzólea rodiny Stummer v Horných Obdokovciach odhalil nové zistenia, 2022
  • Marek Semančík: Mausoleum in Horné Obdokovce, 2007
  • Aleš Klempa: Nový zámek v Jevišovicích – Od Villy Ugarte k romantické rezidenci v akrádovém stylu.