Oslava sviatku práce bola vlastná aj Tomášovi Baťovi, ale privlastnil si ju komunistický režim

12

Dnes sa nám možno zdajú niektoré sviatky ako klišé, sú sprofanované. Javiť sa tak môže aj 1. máj, na ktorý pripadá Sviatok práce. Tí, ktorí boli na hodinách dejepisu pozornejší, dobre vedia, že tento sviatok má bohatú históriu a nebol výsadou len minulého komunistického režimu. Oslava sviatku práce bola vlastná aj podnikateľskému mágovi Tomášovi Baťovi.

Postavenie pracujúcich robotníkov nebolo v rámci histórie vždy veľmi lichotivé a práve preto už v roku 1886 v USA prepukli masové demonštrácie, ktoré na to poukazovali. Tieto masové protesty v Amerike položili základ tomu, aby sa na robotníkov začalo nazerať inak, a aby im neboli upierané práva a mali zaručené niektoré istoty, ktoré im ako pracujúcim prináležali. Po vzniku Česko-Slovenska v roku 1919 bol 1. máj vyhlásený aj na našom území za štátny sviatok.

Tomáš Baťa ako veľký milovník práce si tento sviatok ctil a chcel, aby to tak cítili aj jeho spolupracovníci. Už v roku 1924 usporiadal slávnosť, v rámci ktorej ponúkal svojim spolupracovníkom zábavu, jedlo, kolotoče zadarmo a bola to naozaj nenútená oslava a zábava. Manželka Tomáša Baťu, Marie Baťová spomínala na slávnosť takto: „Slávnosť bude u nás vo vile a parku. Každý sa tu musí cítiť ako doma, musí byť pohostený a musí sa baviť.“ Všetci spolupracovníci dostali na oslavy písomné pozvania a aj sa podieľali na ich prípravách. Na všetko dozeral a v mnohom pomáhal aj samotný Tomáš Baťa. Sviatok bol oslavovaný aj v sprievode a to za každého počasia. Ani dážď neuberal na atmosfére tohto veľmi priateľského podujatia. Tomáš Baťa sa vždy prihováral svojim spolupracovníkom. Jeden zo svojich príhovorov ukončil slovami: „Vítam vás do svojho domu! Prišli ste zblízka i zďaleka na moje priateľské pozvanie, aby sme spoločne oslávili sviatok práce.“

https://zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system–batismus-/

Trochu viac nútene sa javia oslavy Sviatku práce za minulého komunistického režimu. Ten si tento sviatok privlastnil a práve on môže za jeho sprofanovanie. Mnohí päťdesiatnici a starší si ho spájajú so sprievodmi, červenými vlajkami, heslami, ktoré ospevovali režim. Prvé rady zástupov na prvomájových sprievodoch patrili vždy tým najdôležitejším vedúcim osobnostiam v podnikoch a za nimi už šli všetci tí, ktorí s mávatkami v rukách a hlavou plnou nasledujúcej zábavy a tešenia sa na nejakú tú klobásku a pivo vytvorili komparz pre tento zástup. Určite sa nájdu mnohí, ktorí si na toto dnes so spomienkovým optimizmom spomenú a my tak učiníme aj cez staré fotografie z prvomájového sprievodu v Partizánskom, ktorý zachytil pán Ladislav Ondriškovič.

Sprievody sa bez hudby nezaobišli, Foto: L. Ondriškovič
Aj deti a mladí boli súčaťou sprievodov, Foto: L. Ondriškovič
Zamestnanci ZDA kráčajúci v sprievode, Foto: L. Ondriškovič
Sprievodov sa zúčastňovali všetky vekové kategórie, deti často sedeli rodičom na pleciach a mávali, Foto: L. Ondriškovič

Zdroj:

Pavel Hajný: Marie Baťová, První dáma Zlína, 2016, Edice knihy Omega

Fotografie z osláv 1. mája v Partizánskom nám poskytol p. Ondriškovič zo súkromného archívu, za čo mu veľmi ďakujeme.