Jozef Trojan – Kontroverzný hrdina Baťovian #1

8

Partizánske je mladé mesto, ale tiež má svoje osobnosti, ktoré zanechali trvalú pečať na jeho tvári, v mysliach jeho obyvateľov a v niekoľkých prípadoch aj v dejinách Slovenska. Niektoré sa stali známe vďaka mimoriadnym športovým výkonom, iné dosiahli výnimočný stupeň odbornej zdatnosti vo svojej profesii, no skutočne máloktorí patria do učebníc spoločensko-politických dejín našej krajiny. Takouto osobnosťou bol Jozef Trojan, rodák z Moravy, spätý vo svojom neskoršom živote s naším mestom. V tomto cykle sa prizrieme jeho nevšednému životu, ktorý dodnes nenecháva mnohých ľahostajnými.

Kto Červeným diablom bol
po celú vojnu od Nemcov tak zván?
Náš slávny kapitán Trojan
s partizánmi z Baťovian.
Komu za víťazstvo,
komu za dar boja veniec slávy bude dán?
Kapitánovi Trojanovi a partizánom z Baťovian.

Podľa knihy Juraja Slaného Trojanovi partizáni

Z čoho vychádzame?

Máločo je v našom komplikovanom svete čierne alebo biele. Dvojnásobne to platí pre nás ľudí. Poznáme z našich dejín osobnosti, ktoré považujeme za negatívnych hrdinov. Majú na svojom konte obrovské počty obetí a často sami zahynuli mečom, akým bojovali. Podobne je to aj s kvalitnými, pozitívnymi osobnosťami, ktoré nám môžu byť vzorom. Žiadna z nich však nebola skrz-naskrz zlá či dobrá. Máme však okolo seba aj osobnosti, ktoré nedokážeme jednoznačne zaradiť. Teda, majú množstvo hlboko presvedčených prívržencov aj oponentov, no zo vzdialenejšej perspektívy o nich môžeme skonštatovať predovšetkým to, že ich životy boli nesmierne zložité. Presne takto vnímam aj život Josefa (Jozefa) Trojana. Nielenže sa o ňom dá povedať naozaj veľa – sú situácie, ktorých interpretácie sa podľa rôznych zdrojov významne líšia. Ide o osobnosť významnú nielen pre Baťovany a zaslúži si preto dôslednejšiu pozornosť. Tento článok je teda prvý zo série príspevkov o Trojanovi. Mojou snahou je priblížiť jeho život bez predpojatostí – priniesť objektívne fakty, na ktorých nie je problém sa zhodnúť, a zároveň predstaviť komplikované momenty z jeho života zohľadňujúc obe strany sporu.

Jozef Trojan (foto: Tribečské múzeum v Topoľčanoch)

Moravské roky

Josef Trojan sa narodil vroku 1906 v Horných Heřmaniciach na Morave. Ide o obec v dnešnom okrese Třebíč, v regióne Slovácka. Bol zo šiestich súrodencov. Po ukončení základnej školy v domovskej obci absolvoval hospodársku školu vo Velkom Meziříčí. Vojenskú službu si vykonal v Prešove a následne sa vrátil domov na Moravu. Tu sa pretína jeho životná cesta s menom Baťa a zostane to tak už navždy.

V Zlíne sa najprv stal účtovníkom vo firme Baťa. Krátko nato bol preložený do baťovského závodu v Třebíči, kde pracoval aj istý pán Nováček, do ktorého dcéry Stanislavy sa zahľadel a po ročnej známosti si ju aj vzal. Poslednou českou zastávkou na Trojanovej púti po baťovských závodoch boli Hostavice pri Prahe.

Foto: Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Lákavá ponuka v ťažkých časoch

V roku 1938 dostal Trojan ponuku odísť na Slovensko, do obce Šimonovany a stať sa tam správcom baťovských majetkov. Ako spomínala po rokoch jeho manželka Stanislava: „Nevedeli sme, čo nás čaká, ale bola to príležitosť. Zbalili sme všetko najpotrebnejšie a cestovali sme. V nepokojných časoch.“ Naozaj, rok 1938 bol rokom, v ktorom sa nad Európou aj celým svetom sťahovali mraky vojny. Taliani bojovali v Etiópii, v Španielsku zúrila občianska vojna a Hitler napínal svaly, pričom ako predjedlo zhltol za asistencie západných mocností pri mníchovskom a viedenskom stole aj kus Československa. Na Slovensku vznikla autonómia a celý svet, Baťovany nevynímajúc, zastal na kraji hlbokej priepasti.

Zdroje:

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/jeden-z-mnohych-pribeh-jozefa-trojana

https://www.mestysbudisov.cz/e_download.php?file=data%2Feditor%2F66cs_161.pdf&original=pr201303.pdf&fbclid=IwAR3_cvNM-cbS8FbwE2cJu-53j_77-cNJc5UgJbEXWWAzuvhKXgF0aLYBX8I