Duchovia starého sídliska Šípok

11

Hoci ide o najmladšie panelákové sídlisko v meste Partizánske, Šípok má rané obdobie svojej existencie už dávno za sebou. Jeho príbeh začal pred viac ako štyridsiatimi rokmi a počas týchto desaťročí sa sídlisko dynamicky vyvíjalo. Menila sa jeho podoba i spôsob života jeho obyvateľov. Dodnes sa však na Šípku nachádza množstvo stôp a indícií, ktoré nám môžu napovedať, ako tu v minulosti prebiehal každodenný život. O tieto stopy a indície možno deň čo deň zakopávame a nevšímame si ich jedinečnú výpovednú hodnotu. Toto sú duchovia starého sídliska Šípok.

Sídlisko Šípok je jedinou mestskou časťou Partizánskeho, ktorá leží na ľavom brehu rieky Nitry. Jeho počiatky spadajú do roku 1978, keď boli schválené projektové úlohy na obytné súbory v lokalite „Slepačka“ pri Malých Uherciach. Najmasívnejšia výstavba sídliska prebiehala medzi rokmi 1986 až 1990. Prvé roky života na Šípku boli mimoriadne náročné, no svojím spôsobom pôvabné. Nové paneláky poskytli teplo domova mladým rodinkám, ich okolie však dlhé mesiace pripomínalo stavenisko a chýbali mu základné prvky infraštruktúry a občianskej vybavenosti. Tieto chybičky krásy postupne samospráva odstraňovala a život na sídlisku sa zlepšoval. Mnohé dômyselné prvky, ktorých úlohou bolo zveľadiť Šípok, sú dnes už len duchmi a neslúžia svojmu pôvodnému účelu. Toto sú niektoré z nich.

Schody na Horskú ulicu

Panely hrubozrnného betónu naukladané na seba. Jeden dlhší, druhý kratší. To sú schody na Horskú ulicu. Už dávno tu nemali byť. Boli len dočasným riešením, ktoré malo uľahčiť obyvateľom život v časoch, keď povrch ulice netvoril asfalt, ale súvislá vrstva premáčaného blata alebo prachu s hlbokými koľajami od nákladných vozidiel. Z dočasného riešenia sa stalo trvalé a schody prirástli Šípkarom k srdcu.

Schody na Horskú ulicu (fotografia: Radovan Števula)

Staré detské preliezky a stolný tenis

Nepotrebovali početné certifikáty, ani prísne normy. Postačovalo pár kusov železa pozváraných do určitého tvaru a deti v ich blízkosti strávili takmer celé leto. Postupom času schátrali a dnes z nich zostali už len kostry, ktoré mnohým obyvateľom sídliska pripomínajú krásne detské časy.

Staré detské preliezky (fotografia: Radovan Števula)

Detským hrám slúžili aj hrubé betónové stoly na pingpong. Ich povrch nebol dokonale hladký a loptička sa po dopade naň častokrát odrazila úplne opačným smerom. Svojmu účelu však poslúžili. Po čase, keď začali chátrať a hráčov stolného tenisu ubúdalo, poskytli priestor na posedenie a debaty.

Staručký stôl na pingpong (fotografia: Radovan Števula)

Prašiaky

Niektorí mladí ľudia dnes asi ani len netušia, načo slúžili zhrdzavené konštrukcie pri vchodoch do panelových domov. Rytmické zvuky prášenia kobercov na sídlisku Šípok dávno stíchli, no kedysi boli pravidelným spestrením sobotného doobedia. V čase, keď sa na nich neprášili koberce, stali sa amatérskou posilňovňou alebo útočiskom prvých chlapčenských gangov.

Konštrukcia na prášenie kobercov (fotografia: Radovan Števula)

Tehlové stojiská na kontajnery

Už dávno nevyzerajú pekne. Zub času sa na ne podpísal vylámanými a roztrúsenými tehlami, ale svoj účel plnia dodnes. Vďaka tehlovým ohradám vietor nerozfúka smeti po okolí a kontajnery majú svoje pevné stojiská. Nachádzajú sa na dolnom Šípku a svojím dizajnom mohli kedysi vyvolať podobný dojem ako červené domčeky v Baťovej kolónii. Ktovie, či si túto podobnosť uvedomovali aj stavitelia tehlových ohrádok na smetné nádoby?

Tehlová ohrada pre kontajnery (fotografia: Radovan Števula)

Socha zaľúbencov

Zaľúbená dvojica sediaca v objatí na lupeňoch kvetu. Najčistejšia ukážka socialistického sídliskového umenia. Jedinou úlohou súsošia bolo skrášľovať trojuholník zelene pred budovou OV3000 a túto mimoriadne dôležitú úlohu si skulptúra poctivo plní dodnes.

Súsošie – zaľúbenci sediaci na lupeňoch kvetu (fotografia: Radovan Števula)

Stánok s ovocím a zeleninou

Kedysi boli podobné stánky a kiosky rozosiate po celom Šípku. Niektorí obyvatelia ich prítomnosť vítali, iní si sťažovali, že tieto miesta slúžia všelijakým pochybným účelom, pričom svoju úlohu v tom zohrávali najmä nápoje alkoholickej podstaty. Čas a obyvatelia sídliska však ukázali, ktoré stánky si zaslúžia prežiť. Azda najznámejším stánkom na Šípku je predajňa ovocia a zeleniny. Početným zákazníkom tohto kultového miesta nevadí, že na vybavenie svojho nákupu musia obetovať trošku viacej času (aký pokojný protiklad k uponáhľaným obchodným reťazcom), lebo v stánku vždy dostanú čerstvý a poctivý tovar.

Stánok s ovocím a zeleninou (fotografia: Radovan Števula)

Zdroje:

Literatúra:

  • VLADÁR – WIEDERMANN (ed.). Partizánske. Staré a nové epochy. Bratislava, 2000.

Dobová tlač:

  • Úderník, ročník L., číslo 43, 3. november 1989.
  • Tempo, ročník LI., číslo 38, 5. október 1990.
  • Tempo, ročník LII., číslo 15, 12. apríl 1991.
  • Tempo, ročník LIII., číslo 30, 14. august 1992.