Drieňov #4 – Unikátna jaskyňa nad Nitricou slúžila aj ako úkryt počas SNP

18

Pohorie Drieňov má už dlhší čas pod lupou aj Správa slovenských jaskýň. Na sever od Drieňového vrchu sa totižto nachádza vzácna prírodná pamiatka jaskyňa Brložná diera. Hoci ju netvoria niekoľko kilometrov dlhé a prepletené chodby s bohatou kvapľovou výzdobou, milovníci odľahlých prírodných zákutí by ju určite nemali obísť, pretože jej hodnota je unikátna.

Jaskyňa Brložná diera sa nachádza v skalnatom masíve severozápadného výbežku Drieňového vrchu v chotári obce Nitrica. Je známa tiež pod názvami Brloh alebo Brloh nad Nitricou. Turisti si ju ľahko môžu pomýliť s jaskyňou Brloh, ktorá leží v rázsoche Rokoša nad obcou Nitrianske Sučany a v mapách je taktiež označovaná ako Brložná diera.

Skalný masív, v ktorom je situovaná jaskyňa (fotografia: Radovan Števula)

Prístup k jaskyni

Turistov privedie k jaskyni pomerne spoľahlivo vyznačený turisticko-náučný chodník Nitrica. Jeho začiatok i koniec je situovaný v centre rovnomennej obce. Chodník má jedenásť stanovíšť a mapuje širšie okolie, živú i neživú prírodu, kultúru a históriu Nitrice. Jeho základné parametre (dĺžka: 7 km, prevýšenie: 175 m) naznačujú, že chodník môže byť príjemným poznávacím zážitkom pre celú rodinu a turistov všetkých vekových kategórií. Jaskyňa Brložná diera sa nachádza pri piatom zastavení náučného chodníka a vedie k nej významová odbočka.

Poloha jaskyne Brložná diera na mape (mapový podklad: mapy.hiking.sk)

Verejnosti voľne prístupná jaskyňa

Vzácna prírodná pamiatka Brložná diera leží vo svahoch Drieňova v nadmorskej výške 352 m n. m. Jej priestory vytvorili priesakové vody. Jaskyňa pozostáva z menšej siene a prudko stúpajúcej bočnej chodby. Priestory dosahujú dĺžku 16 metrov. Steny i strop jaskyne sú bez kvapľovej výzdoby. V období Slovenského národného povstania bola jaskyňa využívaná ako úkryt. Dnes je jaskyňa útočiskom a zimoviskom pre viacero druhov netopierov.

Prehliadková trasa jaskyne Brložná diera (fotografia: http://www.ssj.sk/sk/user_files/VVPJ_TN_5_2009.pdf)

Jaskyňa Brložná diera je verejnosti voľne prístupná jaskyňa. To znamená, že turisti do nej môžu bez problémov na vlastnú zodpovednosť vstúpiť a prezrieť si jej priestory. Mali by sa však správať zodpovedne, ničoho sa nedotýkať a pamätať na to, že ide o jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá zdobí pohorie Drieňov.

Jaskyňa Brložná diera (fotografia: Radovan Števula)

Zdroje:

  • Náučný chodník Nitrica (dostupné online: http://naucnechodniky.eu/turisticko-naucny-chodnik-nitrica/),
  • Verejnosti voľne prístupné jaskyne (dostupné online: http://www.ssj.sk/sk/verejnosti-volne-pristupne-jaskyne).